Word gratis lid     Inloggen
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord
 
Geen cookies


Klik hier voor meer informatie.
Home
Magazine
Foto van de Dag
Filmpjes
Recepten
Prikbord
Fotowedstrijd
Blogs
Forum
Kranten
Clubs
Tutorials
Agenda
Leden
 
Alles
Actualiteiten
Buitenleven
Digitaal
Fotografie
Gezondheid
Lifestyle
Opmerkelijk
Voeding
Wetenschap


50plus Partij: De nieuwe partij voor 50-plussersPvdA- en Leefbaar-politicus Jan Nagel is lijsttrekker voor partij 50Plus in de Eerste Kamer. 50Plus komt op voor een verbeterde positie van de 50-plusser. De 50plus partij zet ouderen op de agenda maar gebeurt dit ook op de juiste manier? Hieronder ziet u het partijprogramma, wat vindt u er inhoudelijk van? En denkt u dat u op de 50plus partij gaat stemmen?


Partijprogramma 50plus partij
 • Vakantietoeslag AOW in twee jaar verhogen van 5,5% naar voor de werkenden wettelijk verplichte 8%. De AOW-leeftijd blijft 65 jaar.
 • Meer 50-plussers aan het werk. Afschaf extra vrije dagen.
 • Geen successierechten voor kinderen tot 250.000 euro.
 • De oplossing: een nieuw en rechtvaardig voorstel voor de hypotheekrenteaftrek.
 • De kiezers bepalen wie de kabinetsformateur wordt.
 • Als de helft van de bij de verkiezingen opgekomen kiezers dat wil komen er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Datzelfde geldt ook voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Een nationaal plan om de integratie van jong en oud te bevorderen via sport en spel.
 • Gemeentelijke en provinciale belastingen worden de komende vier jaar bevroren.
 • Het wordt mogelijk gemaakt rijbewijzen, paspoorten e.d. aan te vragen in andere (goedkopere) gemeenten om de onredelijke tarieven in de eigen gemeente tegen te gaan.
 • Ter bestrijding van de enorme files en de bijbehorende milieuvervuiling en kapitaalverspilling krijgen huizenbezitters en huurders die dichter bij hun werk gaan wonen een korting op de overdrachtsbelasting of een vergelijkbare premie.
 • De 1,3 miljard euro die jaarlijks wordt uitgegeven aan externe krachten wordt teruggebracht naar 0,3 miljard en komt ten goede aan de AOW-vakantietoeslag.
 • Het gigantische aantal generaals en kolonels dat Nederland heeft, wordt minimaal gehalveerd.

Voor al deze nieuwe en andere nieuwe punten: zie nadrukkelijk de toelichting.

Een Partij voor de Mensen

Het raakt iedereen!

50PLUS

De kiezer voelt zich door de politiek bedonderd. Politici komen hun voor de verkiezingen gedane beloften niet na. Ruim twee jaar na de vorige Tweede Kamerverkiezingen zegt de helft van de kiezers nu op een andere partij te gaan stemmen. De verwarring in de politiek is groter dan ooit. Een PvdA-lijsttrekker zegt voor de verkiezingen dat de kiezers een duidelijke keus moeten maken. Hij zal na de verkiezingen in geen geval onder Balkenende in een kabinet gaan zitten. Een belofte die na de verkiezingen compleet wordt gebroken.
De huidige regeringspartijen CDA, PvdA en CU beloven alle drie in hun verkiezingsprogramma dat de AOW-leeftijd op 65 jaar blijft. Twee jaar later willen alle drie partijen die leeftijd verhogen naar 67.
Gepensioneerde ambtenaren die vroeger op schrift een welvaartsvast pensioen is beloofd en die inmiddels al vele procenten zijn achter geraakt, krijgen niet alleen de komende vier of vijf jaar geen enkele indexatie, maar als het aan minister Ter Horst ligt zelfs een verlaging van hun huidige pensioen. Niet voor niets zijn ouderen woedend. Er is geen zekerheid meer, men vertrouwt de overheid niet meer.
De gepensioneerden en de toekomstige gepensioneerden worden ongekend gepakt. Toekomstige generaties wordt het uitzicht op een zorgeloze oude dag ontnomen. Dit alles vraagt om een nieuw initiatief voor kiezers die uitgekeken zijn op de oude partijen en die liever niet bij de partij van Wilders willen horen. De burgers verlangen op alle terreinen weer meer zeggenschap.

Het antwoord daarop is een vernieuwingsbeweging met een bijbehorende mentaliteit: 50PLUS

50PLUS zal sterk opkomen voor de door de andere partijen verwaarloosde belangen van de 50 plussers maar wil niet uitsluitend een ouderenpartij zijn.
Een Groene Partij legt ook de nadruk op het milieu zonder zich tot één issue te beperken. Toekomstige generaties zijn niet minder belangrijk. Daarom:Het raakt iedereen!

Onafhankelijk
50PLUS stelt zich volledig onafhankelijk op zonder binding aan kerken, vakbonden, werkgevers, belangengemeenschappen of partijen uit andere landen. Voor de verkiezingen wordt duidelijk gemaakt onder welke minimale voorwaarden 50PLUS aan een volgend kabinet wil deelnemen en dat blijft ook gelden na de verkiezingen. Beloofd is beloofd.

Ouderen
Vroeger was iemand die vijftig werd oud en in zijn laatste levensfase. Maar de huidige ouderen zijn fysiek en mentaal sterker, leven veel langer, staan midden in het leven en zijn voor media en zakenwereld een steeds interessantere groep die over enige tijd 50% van de bevolking uitmaakt. Toch is het verbijsterend hoe de vijftig plussers door de politiek slecht behandeld worden en hoe een vroeger solide opgebouwd verzekeringsstelsel nu radicaal wordt afgebroken. Een aantal feiten.

 1. Mensen hebben hun hele leven premie voor hun pensioen betaald. Ze wisten vaak niet beter dan dat het welvaartsvast zou zijn. Vaak is dat ook op schrift (ABP) beloofd.
 2. Gepensioneerden hadden bij het ingaan van het jaar 2009 al een forse achterstand omdat de indexatie de afgelopen jaren niet volledig is uitgekeerd.
 3. In januari 2009 stegen de lonen gemiddeld met 3,4%. De meeste pensioenen werden niet verhoogd.
 4. Het kabinet beloofde dat de mensen er in 2009 in koopkracht op vooruit zouden gaan, behalve de ouderen. Geen enkele regeringspartij nam het voor hen op.
 5. Minister Ter Horst stelde als klap op de vuurpijl voor de pensioenen in 2010 te verlagen.
 6. Vergeten wordt dat bij het bepalen van de prijscompensatie enkele belangrijke posten buiten beschouwing zijn gelaten zoals de stijging van energiekosten, de belastingen van Rijk, Provincie, Gemeenten en Waterschappen en de ziektekosten. Deze lasten zijn vaak fors gestegen o.a. door het invoeren van een eigen risico. Ook hierdoor gaan de ouderen er in koopkracht verder op achteruit.
 7. In sommige sectoren wordt al gedreigd met een verlaging van de pensioenen in 2011 bijvoorbeeld in de metaal. De deelnemersraad van gepensioneerden heeft openlijk gedreigd naar de rechter te zullen stappen.
 8. Werkenden hebben vaak nog de mogelijkheid om in de toekomst gaten te repareren. Gepensioneerden hebben dat niet en moeten gewoon afwachten of er voor hun dood nog wel herstel komt. Waarom laat men de gepensioneerden de laatste jaren van hun leven financieel niet met rust?
 9. In Nederland krijgen werkenden een wettelijk verplichte vakantietoeslag van 8%. De vakantietoeslag voor de meeste mensen met een AOW is slechts 5,5%
 10. In de loop van de jaren werd er in Nederland een dertiende maand geheel of gedeeltelijk ingevoerd. De AOW loopt hier al jaren op achter en staat op dit punt op nul.
 11. Bij de invoering van de AOW, ruim vijftig jaar geleden, werd afgesproken dat de toen werkenden door premiebetaling de uitkeringen aan de 65plussers moesten opbrengen.
 12. Op 1 september 2009 verscheen het boek De grote recessie van twee directeuren van het Centraal Planbureau Van Ewijk en Teulings. Uit berekeningen van het CPB blijkt dat de gevolgen van de crisis het hardst aankomen bij vijftigers en zestigers. Hun verlies aan besteedbaar inkomen kan oplopen tot 15 procent. Maar voor de huidige politieke partijen zijn ze een vergeten groep. Niemand komt echt voor ze op. Het is goed dat een nieuwe partij 50PLUS wel dit punt centraal gaat stellen.

Maar het verschil met nu is dat de groeiende groep mensen die hun hele leven premie betaald hebben, het morele recht op hun AOW hebben en er dan ook terecht op rekenen dat zij krijgen waarvoor ze zelf hebben betaald.

De afbraak vindt plaats over een breed front, ook voor de toekomstige generaties.

 1. Pensioenen werden altijd uitgekeerd op basis van het laatst verdiende loon (eindloon). Dat is nu veranderd in het gemiddelde loon (middelloon). Vele vijftigers die op een goed pensioen hadden gerekend zien dat met honderden euro’s per maand achteruit gaan.
 2. Het nabestaandenpensioen werd op brede schaal verlaagd, zelfs van 70 naar 35 % (ABP e.a.). Een forse aderlating voor mensen die toch al in droeve omstandigheden achterblijven.
 3. In 2011 wordt de zogeheten Bosbelasting ingevoerd. Mensen met een aanvullend pensioen van 18.000 euro of meer moeten meebetalen aan de AOW-premie en gaan er fors op achteruit tot uiteindelijk meer dan 17%
 4. Iemand die 65 wordt en een jongere partner heeft zonder inkomen, krijgt nu daarvoor een toeslag ( 790 euro per maand). In 2015 wordt dat afgeschaft. Een gigantische financiële dreun, vooral voor de lagere inkomensgroepen waarvan de partner niet of nauwelijks heeft gewerkt.
 5. De AOW-leeftijd verhogen van 65 naar 67 jaar ondanks de gedane verkiezingsbeloften.

Daarentegen worden banken met miljarden gered. Begrijpelijk. Rijkere spaarders die gokten op een hoge rente in IJsland krijgen hun 100.000 euro gegarandeerd terug van de staat. Maar maatregelen om de koopkracht van ouderen en lagere inkomens te handhaven komen in het draaiboek van dit christelijk-sociale kabinet niet voor. De politiek laat het dus volstrekt afweten. De vakbeweging op de meeste punten ook. In het bestuur van de meeste pensioenfondsen zitten de werkgevers en de bonden. De mensen die voor een belangrijk deel het kapitaal hebben binnengebracht hebben slechts adviserende en daarom krachteloze functies. Ook dit dient drastisch te veranderen.
Begin 2010 moet de Stichting van de Arbeid (werkgevers, werknemers, maar geen gepensioneerden) met een plan komen over de toekomst van het pensioenstelsel. Een extra reden om juist nu 50PLUS op te richten.

KINDEREN

50PLUS legt de vinger op een langzamerhand heel grote wonde zonder een generatiepartij te zijn. Ouderen hebben altijd voor hun kinderen gezorgd en willen niets liever dan dat het hen goed gaat. Zij betalen graag mee voor goed en beter onderwijs, de pijler van onze welvaart. Dat geldt ook voor bij voorbeeld de kinderbijslag en kinderopvang, waarbij ze zelf geen direct belang hebben. Vele ouderen die een eigen huis bezitten, eten dat niet op, maar bewaren dat kapitaal voor de kinderen later. De afbraak van de voorzieningen voor een goede oude dag moet ook juist in het belang voor de komende generaties worden gestopt.

Het is onbegrijpelijk dat het vakantiegeld voor AOW-ers nog steeds slechts 5,5 % bedraagt. Dat is voor de meesten nog geen 500 euro bruto per jaar.
50PLUS wil, zoals dat voor werkenden al vele jaren wettelijk verplicht is, een vakantieuitkering van niet 5,5% maar 8%

De door 50PLUS als nieuw idee voorgestelde uitkering, de geleidelijke invoering van een 13 e maand voor AOW’ers (8 jaar lang een procent per jaar) kan er voor zorgen dat de generaties die in 2009 53 jaar of jonger zijn dit straks volledig gaan ontvangen. (Kosten 200 miljoen netto het eerste jaar)

De successierechten die kinderen nu nog over erfenissen van hun overleden ouders betalen passen niet meer in deze tijd en moeten tot een bedrag van 250.000 euro worden afgeschaft.

UNIE

Op termijn zal 50PLUS zich moeten ontwikkelen tot een volledige democratische organisatie. In de overgangsfase die zeker tot aan de komende Tweede Kamerverkiezingen zal duren, zal er eerst, zo leert de ervaring, een stevig doortimmerde en stabiele organisatie op poten moeten worden gezet. 50PLUS zal in 2010 niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en heeft geen voornemens dat in de toekomst te doen. 50PLUS vindt dat de gemeenteraadsverkiezingen over de lokale politiek moeten gaan en constateert met plezier dat er in bijna alle gemeenten tegenwoordig goede lokale partijen zijn die geen extra concurrentie behoeven. 50PLUS zal om elk misverstand te voorkomen, niet toestaan dat lokale of provinciale partijen de naam 50PLUS gaan gebruiken.

VELE NIEUWE PROGRAMMAPUNTEN

A. Vakantiegeld naar de wettelijk verplichte 8%

 1. Er komt een beleid dat een eind maakt dat ouderen maatschappelijk en financieel de sluitpost zijn.
 2. Zo lang de pensioenen niet volledig geïndexeerd worden, garandeert de overheid de koopkracht van de gepensioneerden
 3. De vakantietoeslag voor mensen met een AOW-uitkering wordt in twee jaar verhoogd naar de voor werknemers wettelijke verplichte 8%
 4. Er wordt aansluitend (waarschijnlijk met ingang van 2013) voor AOW’ers geleidelijk een 13e maand (decemberuitkering) ingevoerd door 8 jaar lang een procent ( nu ca.200 miljoen netto) hiervoor te reserveren. Vanaf 2021 zullen de generaties die geboren zijn in 1956 of later in december een volledige 13e maand ontvangen. (zie toelichting)
 5. De Bosbelasting wordt afgeschaft. Het is onredelijk om mensen die gepensioneerd zijn alsnog premie te laten betalen en ze (vanaf 18.000 euro aanvullend pensioen) weg te zetten als rijke ouderen.
 6. Ouderen krijgen gratis openbaar vervoer buiten de spitsuren.
 7. De pensioenleeftijd wordt op basis van vrijwilligheid flexibel en niet meer automatisch op 65 jarige leeftijd gesteld.
 8. De leeftijd waarop men recht heeft op een volledige AOW-uitkering blijft 65 jaar. Het voorstel om hier 67 jaar van te maken zal de eerste stap zijn om later de pensioenen ook pas op 67 jaar te laten ingaan.
 9. Vijftig plussers worden serieus in het arbeidsproces genomen. Zij hoeven niet extra duur of minder productief te zijn door de overbodige en dus af te schaffen extra vrije dagen.
 10. Ouderen met alleen AOW en een klein pensioen krijgen subsidie voor een laptop en een gratis internetverbinding.
 11. De gepensioneerden krijgen op basis van hun kapitaalinbreng en hun aantal een evenredige vertegenwoordiging in de besturen van alle pensioenfondsen.
 12. Het in 2005 uitgebracht advies van een Tweede Kamercommissie om een minister voor Ouderenbeleid in te stellen, wordt overgenomen om zaken als wonen, werken, zorg, welzijn en inkomen te coördineren via één aanspreekpunt.
 13. De bestaande hypotheekrenteaftrek blijft gehandhaafd voor bestaande leningen. Voor nieuwe contracten geldt dat de starthypotheek volledig aftrekbaar is, maar dat in de loop van de periode van 30 jaar jaarlijks het aftrekbare deel wordt verminderd. (zie toelichting)

B. Voor kinderen afschaffing successierechten tot 250.000 euro

 1. Op scholen gaat de zeggenschap over het beheer terug naar de direct betrokkenen: ouders en leerkrachten. Schoolbesturen worden gekozen en niet benoemd.
 2. Onderwijskrachten die nu arbeidsongeschikt zijn, moeten worden ingeschakeld bij de naschoolse opvang en extra lessen.
 3. Er komt een lesuur gezond leven over conditie en lichamelijk welzijn o.a. drugs, alcohol, roken, bewegen en voeding
 4. Zowel op de basisscholen als bij het voortgezet onderwijs krijgt iedere leerling minimaal zes uur per week gymnastiek en sport, eventueel voor een deel na de lesuren
 5. In het algemeen bij het onderwijs: minder administratie, minder managers en administrateurs, minder vergaderen en meer voor de klassen. Prioriteit voor de kerntaken
 6. Bij renovatie van oude wijken of het bouwen van nieuwe wijken krijgt sport op straat en in de wijk prioriteit. (zie toelichting)
 7. Topsport wordt waar nodig gesteund omdat het een grote waarde heeft als kijksport en vooral omdat het een grote stimulerende rol heeft voor de breedtesport.
 8. Successierechten voor kinderen worden voor erfenissen beneden 250.000 euro afgeschaft.
 9. Softdrugs zijn minder schadelijk dan roken en het gebruik van alcohol. Daarom worden softdrugs gelegaliseerd
 10. In alle opzichten worden de direct betrokken burgers dichter bij het bestuur gebracht. Toezicht houdende besturen van ziekenhuizen en bejaardentehuizen worden gekozen.

C. Helft van de kiezers kan nieuwe verkiezingen laten uitschrijven

 1. Na de verkiezingen krijgt de leider van de grootste partij de opdracht een kabinet te formeren.
 2. De functie van Commissaris van de Koningin wordt afgeschaft. (zie toelichting)
 3. Mensen met een publieke functie met een ministersalaris (122.000 euro) dienen alle neveninkomsten uit bijbaantjes in te leveren.
 4. De burgemeester wordt rechtstreeks door de burgers gekozen. (zie toelichting)
 5. De niet door de burgers gekozen en overbodige Eerste Kamer wordt afgeschaft
 6. De Tweede Kamer gaat het beleid weer op hoofdlijnen bepalen en controleren en wordt daarom teruggebracht van 150 naar 100 leden.
 7. Om de slagkracht van de regering en het parlement te vergroten komt er een kiesdrempel van 3%.
 8. Indien de helft van de bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen opgekomen kiezers dit wil, komen er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen (zie toelichting)
 9. Om de gemeenteraadsverkiezingen over de lokale politiek te laten gaan en niet over de landelijke politiek, worden deze verkiezingen niet meer in alle gemeenten op dezelfde dag gehouden maar alfabetisch in 26 opeenvolgende weken. (zie toelichting)
 10. Indien de helft van de bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen opgekomen kiezers in een gemeente dat wil, worden er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
 11. Als een overheidsdienst bij een aanvraag van een vergunning zich niet houdt aan de geldende behandelingstermijn, dan wordt de aanvraag automatisch ingewilligd.
 12. Op alle departementen, provincies en gemeenten worden doecommissies ingesteld die binnen een half jaar het aantal regels en bijbehorende formuleren verminderen, vereenvoudigen en inkorten. De bemoeizucht van en de bureaucratie bij de overheid worden sterk ingekrompen
 13. Belangrijke openbare functies (van de Algemene Rekenkamer tot de NOS) moeten voor elke Nederlander via openbare sollicitatieprocedures openstaan en niet alleen voor mensen die lid zijn van een politieke partij. De bekwaamste moet het worden.
 14. De monarchie staat niet ter discussie maar wordt wel eigentijdser. De Koning(in) maakt geen deel meer uit van de regering. De kiezers bepalen wie de kabinetsformateur wordt. (zie C1)

D. Paspoorten, rijbewijzen e.d. ook in andere en goedkopere gemeenten halen

 1. De 1,3 miljard euro die door de ministeries wordt uitgegeven aan het inhuren van externe adviseurs e.a., wordt teruggebracht tot maximaal 0,3 miljard. De vrij gekomen miljard euro wordt bestemd voor de verhoging van het vakantiegeld naar 8% en de in te voeren extra december uitkering AOW (zie A3)
 2. In navolging van het bedrijfsleven wordt op grond van de ver gevorderde automatisering het aantal ambtenaren via natuurlijk verloop en overplaatsingen per jaar met 6% verminderd, een kwart van het ambtenarenbestand in de komende regeringsperiode. Door vermindering van het aantal departementen en het afschaffen van de verouderde provincies als aparte bestuurslaag kan dit aantal ook op langere termijn verder afnemen.
 3. Meer werkers op de vloer door de bureaucratie bij het onderwijs, de zorgverlening en het rijk terug te dringen en het aantal regels te verminderen.
 4. De gemeentelijke belastingen worden de komende vier jaar bevroren evenals de provinciale belasting (opcenten).
 5. Het wordt mogelijk gemaakt in andere en goedkopere gemeenten bepaalde diensten aan te vragen, zoals paspoorten en rijbewijzen, om de onredelijke tarieven in bepaalde gemeenten te bestrijden.
 6. De versnippering en verspilling bij de publieke omroep wordt tegengegaan. Er komen met behoud van de pluriformiteit maximaal drie zendgemachtigden (één per net) in plaats van de huidige wildgroei van zendgemachtigden die alle hun eigen directies, gebouwen en overlegstructuren hebben.
 7. Bij het mediabeleid wordt rekening gehouden met het feit dat de groep 50+ de helft van de bevolking uitmaakt. Hiertoe wordt extra budget beschikbaar gesteld voor de dagtelevisie (betaald uit de in D6 genoemde bezuinigingen).
 8. De subsidies aan politieke partijen worden afgeschaft. In geen geval mag er belastinggeld naar partijpropaganda gaan. (zie toelichting)
 9. Geen privatisering waar dat niet in het belang is voor de samenleving. Handhaven of verkrijgen van een meerderheidsbelang in essentiële activiteiten zoals openbaar vervoer, communicatie, energievoorzieningen, water en gezondheidszorg.

E. Schade volledig verhalen op relschoppers

 1. Meer politie op straat en meer politiebureaus ‘s nachts open moeten de veiligheid verbeteren
 2. De rechterlijke macht wordt versterkt en uitgebreid, waardoor achterstanden worden weggewerkt.
 3. Schade aangericht door relschoppers worden volledig op de daders of anders (in principe) hun ouders verhaald.
 4. De door het legaliseren van softdrugs vrijgekomen middelen worden ingezet in een grootse campagne tegen het gebruik van alcohol, sigaretten en hard drugs.
 5. Vanwege de toegenomen inkomensverschillen dient het verhogen van het minimumloon niet buiten de discussie te blijven maar moet het prioriteit krijgen.

F. Rangeninflatie in leger aanpakken. Aantal generaals en kolonels minimaal halveren

 1. Elk voorstel zal gesteund worden dat een vreedzame regeling voor een veilige Israëlische en een veilige Palestijnse staat naderbij brengt. Daarbij gelden onverkort de aangenomen VN-resoluties met name de teruggave van de door Israël bezette gebieden. In EU-verband dient hiertoe de nodige druk uitgeoefend te worden.
 2. Elke dag sterven duizenden kinderen en volwassenen door gebrek aan voedsel, water en medicijnen. Een miljard kinderen en mensen lijden honger. Nederland handhaaft daarom de ontwikkelingshulp op 0,8% maar zoekt wel nadrukkelijk betere waarborgen voor een goede besteding en corruptiebestrijding.
 3. Het aantal zetels in het Europese Parlement wordt teruggebracht van 754 naar 435 (zelfde aantal als het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden)
 4. Het maandelijks heen en weer reizen van het complete Europese Parlement van Brussel naar Straatsburg ( afstand 430 km, 700 ambtenaren,3700 stalen kisten) met een kostenpost van 200 miljoen euro per jaar) wordt bestreden. Er komt een initiatiefvoorstel om het stemmen vanuit Brussel tijdens vergaderingen in Straatsburg mogelijk te maken.
 5. Nederlandse parlementsleden worden opgeroepen daadwerkelijk de internationale aandacht hierop te vestigen door de verhuizing naar Straatsburg te boycotten.
 6. Het immigratiebeleid is selectief: streng maar rechtvaardig. Nieuwkomers moeten voldoende opleiding en achtergrond hebben om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving.
 7. De Islam is een godsdienst als alle andere en geeft geen specifieke rechten in het publieke domein. Sharia-rechtspraak zal niet worden toegestaan.
 8. Sport en spel kunnen de integratie bevorderen. Er komt een groot nationaal plan om dit voor zowel jongeren als ouderen mogelijk te maken. (Toelichting Hans Böhm)
 9. In NAVO-verband hoeft een klein land als Nederland geen drie krijgsmachtonderdelen in stand te houden. In overleg met de bondgenoten zal worden nagegaan of met name de luchtmacht kan worden opgeheven.
 10. Het door rangeninflatie gegroeide waterhoofd aan de top van defensie wordt hard aangepakt. Het aantal generaals en kolonels wordt minimaal gehalveerd. (zie toelichting)

G. Premie of minder overdrachtsbelasting voor mensen die dichter bij hun werk gaan wonen.

 1. Ter bestrijding van het enorme woon-werkverkeer, de bijbehorende files, de milieuvervuiling en kapitaalverspilling, wordt het werken in de eigen woonplaats een groot actiepunt. Dit geldt ook voor de invoering van ploegenstelsels waardoor bovendien gebouwen efficiënter gebruikt worden.
 2. Voor mensen met een eigen woning die verhuizen en dichter bij hun werk gaan wonen, wordt de overdrachtsbelasting, afhankelijk van de afstand, geheel of gedeeltelijk afgeschaft.
 3. Mensen met een huurwoning krijgen een vergelijkbaar bedrag als premie uitgekeerd.
 4. Er worden op grote schaal banenruilbeurzen georganiseerd om mensen meer in hun eigen woonplaats te laten werken.
 5. Het fileprobleem wordt bestreden door vernieuwde vervoerstelsels zoals de zweeftrein.
 6. Ook het mogelijk profijt van onconventionele vervoersystemen zoals kabelbanen wordt onderzocht. Lokaal en regionaal worden proeven gedaan bij voorbeeld Amsterdam-Almere, Arnhem-Nijmegen. Het fileprobleem met de daarbij behorende CO2-uitstoot wordt ook bestreden via extra en versneld aangelegde rijstroken. Bestaande plannen worden versneld uitgevoerd.
 7. Het rekening rijden wordt budgetneutraal ingevoerd. De lasten van autobezitters worden niet verhoogd. Degenen die veel rijden, betalen meer, wie minder rijdt betaalt minder.
 8. Een goede verbinding binnen de Randstad via een metrolijn (ondergronds en bovengronds) krijgt een hoge prioriteit.

VERKIEZINGEN.
NIEUW: De kiezers wordt een minimumprogramma beloofd

50PLUS zal bij de komende Tweede Kamerverkiezingen een doelbewuste strategie volgen.
Op grond van de huidige opiniecijfers en de daaruit blijkende politieke versnippering, lijkt het waarschijnlijk dat er bij een volgende kabinetsformatie minstens vier partijen nodig zijn om een meerderheidskabinet te vormen, te meer daar het aantal beschikbare zetels voor een regeringscoalitie daalt omdat de PVV (de Partij van Wilders) door partijen uitgesloten wordt. In die situatie zal 50PLUS, mits het voldoende zetels haalt, in de aantrekkelijke positie kunnen komen van een noodzakelijke partner Het is goed er nog eens op te wijzen dat bij de laatste twee kabinetten D66 en de CU al aan zes zetels voldoende hadden om een noodzakelijke coalitiepartner te worden. 50PLUSzal voor de verkiezingen de kiezers de nodige duidelijkheid geven.
Als nieuw punt zullen wij de kiezers kort voor de verkiezingen laten weten aan welke voorwaarden er zal moeten worden voldaan wil 50PLUS gaan meeregeren.
Die belofte geldt niet alleen voor de verkiezingen maar juist ook na de verkiezingen. Beloofd is beloofd.

50PLUS is als vernieuwingsbeweging de eerste en enige politieke partij die de kiezer deze duidelijkheid al voor de verkiezingen geeft. Daarmee valt er voor de kiezer ook echt iets te kiezen.

ENKELE TOELICHTINGEN

A3 en A4. Het verhogen van het vakantiegeld tot het voor werknemers wettelijk verplichte percentage van 8% en de geleidelijke invoering van een 13e maand voor AOW’ers (decemberuitkering).

Met deze volstrekt nieuwe politieke punten wil 50PLUS niet alleen de stelselmatige afbraak van de oudedagsvoorzieningen tegengaan, maar aantonen dat het ook voor de toekomstige generaties opkomt. De FNV publiceerde onlangs dat de AOW nu 25% is van het gemiddelde verdiende inkomen en dat dit over 15 jaar nog maar 22,5% van het gemiddelde loon zal bedragen.

A13. Oplossing heet hangijzer: Aftrek hypotheekrente

De discussie over de hypotheekrente aftrek woedt al vele jaren. Zelfs de meest fervente voorstanders van het huidige systeem zijn er inmiddels van overtuigd dat de huidige vorm niet houdbaar zal blijven. Ook zijn er grote bezwaren omdat het systeem met name de rijke huizenbezitters met hoge hypotheken zou bevoordelen en het de staat (de belastingbetaler) te veel geld zou kosten. Ondanks erkenning van deze gegevens slaagde de politiek er tot nu toe niet in een aanvaardbare nieuwe regeling te maken.

Het enige dat in 2004 werd hervormd was dat de hypotheekrente gebonden werd aan een maximale periode van 30 jaar. Een regeling in deze vorm is in feite kortzichtig omdat er vanaf 2034 grote problemen kunnen ontstaan. De huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek worden dan van de ene op de andere dag vanwege het verdwijnen van de hypotheekrenteaftrek geconfronteerd met een zeer hoge lastenverzwaring (bij 52% aftrek zelfs meer dan het dubbele) terwijl de gemiddelde huizenbezitter, die na 30 jaar veelal een zestiger zal zijn, als gepensioneerde 65 plusser bovendien fors in inkomen achteruit gaat. Het levensgrote gevaar dat de hypotheek niet meer te betalen zal zijn of dat er gedwongen verhuisd moet worden, is door de politiek met oogkleppen op zonder oplossingen naar 2034 doorgeschoven. Juist nu moet er voor iedereen een aanvaardbare nieuwe regeling komen die ook deze toekomstige problemen voorkomt.

In het voorstel van 50PLUS blijft de huidige regeling voor bestaande hypotheken onaangetast. Mensen die destijds onder bepaalde voorwaarden verplichtingen aangingen hebben daar recht op.

De hypotheekrenteaftrek is in dit voorstel vooral bedoeld om het starters mogelijk te maken een eigen huis te kopen. Bij nieuwe gevallen blijft de hypotheekrente in het begin dan ook volledig aftrekbaar. Jaarlijks vermindert het aftrekbare gedeelte tot in 30 jaar de gehele hypotheek is afgelost. Dit systeem heeft voordelen voor drie partijen:

a. De huizenbezitter, die weet dat volgens de nu al geldende regel de hypotheekrente na 30 jaar niet meer aftrekbaar is, heeft na 30 jaar een schuldenvrij en dus gegarandeerd betaalbaar eigen huis en komt daardoor financieel niet in de problemen.

b. de banken die de garantie hebben dat het huis wordt afbetaald en niet in problemen kunnen komen zoals dat bij de recente crisis internationaal gebeurde

c. de overheid die meer inkomsten zal hebben door de totale lagere hypotheekaftrekpost

Het bovenstaande voorstel is rechtvaardig en kan een zeer breed draagvlak krijgen.

B5. Sport op straat

Sport en beweging zijn voor de gezondheid noodzakelijk en een zeer goed alternatief voor jongeren om bezig te zijn. Ook vanwege de veiligheid moet sport dichter bij huis beoefend kunnen worden ipv buiten de woongebieden. Net zoals de Amerikaanse jeugd in de stad overal op straat basketbal kan spelen, wordt dit in Nederland bevorderd door samenwerking tussen scholen, buurtverenigingen en sportclubs financieel te stimuleren.

C2 De functie van Commissaris van de Koningin wordt afgeschaft

Deze functie is overbodig en kan makkelijk door een gedeputeerde worden overgenomen. Citaten van drie prominente Commissarissen van drie verschillende partijen na afloop van hun ambtsperiode:

Oud-minister Margreet de Boer (PvdA): Het is een van de rustigste banen die ik ooit gehad heb

Oud-vice-premier Hans Wiegel (VVD): Het is niet de meest belastende baan, ik schat de helft van wat ik in Den Haag gewend was

Oud-premier Dries van Agt (CDA): Je krijgt er je dagen niet mee gevuld.

Hoe fout het met de politiek is, blijkt als de PvdA vol trots meldt dat ze het aantal bijbaantjes voor de CvdK wil beperken tot vijf. Alsof dit het zakkenvullen werkelijk remt. Daarom: allereerst bijverdiensten volledig terugstorten en vervolgens de overbodige functie afschaffen. Dat levert meteen miljoenen op en de commissarissen worden bij het schnabbelen niet meer gestoord door hinderlijke provinciale bezigheden.

C4 De door de burgers rechtstreeks gekozen burgemeester
Het is ongelooflijk. Nog maar enkele jaren geleden waren onder druk van de opkomst van Pim Fortuyn alle grote partijen voorstander van een gekozen burgemeester. (zie de regeerakkoorden Balkenende I en II)
Maar nu de druk van een vernieuwingsbeweging er niet meer is, weten ze niet hoe snel ze deze baantjes weer moeten behouden om onder de politieke vriendjes te kunnen verdelen. Capabele burgers die geen lid zijn van een politieke partij (98% van de bevolking) zijn buitengesloten. Zelfs D66 doet geen enkele poging meer deze vernieuwing, tot voor kort een kroonjuweel, op de agenda te krijgen.
Daarmee blijft Nederland als enig land in Europa dat geen gekozen burgemeester heeft een achterlijk land. 50PLUS wil de gekozen burgemeester opnieuw aan de orde stellen. We herinneren D66 en zijn toenmalige coalitiepartners er aan dat er een voortreffelijk en door de Tweede Kamer goedgekeurd wetsontwerp 2005 kant-en-klaar gereed ligt.

C8 en C10. Verkiezingen als de helft van de opgekomen kiezers dat wil.
De norm is hoog en dat moet ook voor zo’n ingrijpend voorstel dat een klein beetje macht teruggeeft aan de kiezer. Wat betreft de registratie van de stemmen is er in de huidige internetperiode geen ouderwets referendum met op een centraal punt in te leveren lijsten met handtekeningen meer nodig. Elke kiezer heeft zijn eigen Burgerservicenummer (BSN, het vroegere sofinummer). Met een code hierbij (zoals met pinnen ook het geval is) kan er eenvoudig en zonder hoge kosten voorgestemd worden. Tegen stemmen is namelijk niet nodig: het gaat er om dat de helft dit verlangt.

C9 Gemeenteraadsverkiezingen gaan over lokale politiek en worden daarom niet overal op dezelfde dag gehouden.
Er wordt geklaagd dat er zo moeilijk gemeenteraadsleden en wethouders te vinden zijn. Maar tegelijkertijd zie je dat als raadsleden of wethouders vier jaar lang zich suf gewerkt hebben, ze toch hun zetels kwijt raken omdat hun partij het in Den Haag zo beroerd heeft gedaan.
Dat komt omdat de landelijke politici van de gemeenteraadsverkiezingen landelijke verkiezingen maken. Ze debatteren op de televisie niet over de lokale maar over de landelijke politiek en laten de verkiezingsactiviteiten niet over aan hun lokale politici maar trekken zelf door het land.
Deze oneigenlijke en ongewenste manier van campagne voeren is niet meer mogelijk als de gemeenteraadsverkiezingen niet overal op dezelfde dag worden gehouden. Om de opkomst te bevorderen en de lokale politiek weer centraal te stellen, worden de verkiezingen gehouden in 26 verschillende weken. De eerste week in alle gemeenten die met een A beginnen, de week daarop in alle gemeenten die met een B beginnen enz.
Een tweede nadeel is dat gemeenteraden ook als ze heel slecht functioneren, in tegenstelling tot de landelijke politiek, toch vier jaar lang moeten blijven zitten. De invloed van de kiezer moet daarom vergroot worden. Als de helft van de bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen opgekomen kiezers in een gemeente dat wil, komen er nieuwe verkiezingen. Zoals dat ook vaak gebeurt bij gemeentelijke herindelingen

D1 en 2. Aantal ambtenaren met 6% per jaar verminderen, ongeveer een kwart in 4 jaar.
Iedereen die in de ambtelijke wereld heeft gewerkt, weet hoe deze sector is achtergebleven bij het bedrijfsleven als het gaat om het rendement van de automatisering en efficiency.
De onmacht en soms de onwil lijken onoverwinnelijk. Het volgende ter staving.

Balkenende II stelde zich ten doel een vermindering van 20.000 ambtenaren. De Raad voor Economische Adviseurs becijferde dat de overheid sinds 2001 jaarlijks met 7,5% groeide. Tussen 2001 en 2005 kwamen er meer dan 11.000 ambtenaren bij. Ambtenaren kosten niet alleen salaris, er zijn per ambtenaar ook productiekosten, overheadkosten en huisvestingskosten. Ambtenaren houden nu vaak de burger en elkaar onnodig bezig. Denk maar eens aan het niet staande een pilsje mogen drinken op het terras zoals in Amsterdam.
Via een principiële vacaturestop en omscholingsprogramma’s wordt het aantal ambtenaren in 4 jaar tijd met een kwart verminderd zonder gedwongen ontslagen, zoals minister Ter Horst twee jaar geleden al verklaarde.
Dat kan probleemloos, want jaarlijks treden er 7.500 ambtenaren via natuurlijk verloop, uit dienst.
Onafhankelijke bureaus zoals Berenschot en McKinsey zouden openbaar moeten rapporteren wat op langere termijn verder mogelijk is. Wie nog enige twijfel over de rechtvaardigheid van deze bezuinigingen zou hebben, heeft geen betere getuigenissen dan die van de ambtenaren zelf.

In maart 2008 publiceerde de commissie Innovatie Openbaar Bestuur een onderzoek verricht onder ambtenaren. Daaruit bleek het volgende:
- zeven van de tien ambtenaren vinden dat het aantal ambtenaren bij de ministeries fors omlaag kan.

- zeven op de tien ambtenaren vinden dat de provincie als aparte bestuurslaag kan verdwijnen

- tweederde van de ambtenaren vindt dat er minder departementen nodig zijn.

D7. De subsidies aan politieke partijen worden afgeschaft
In de afgelopen jaren hebben de politieke partijen hun subsidies buiten proporties verhoogd. Maar dat niet alleen: wat vroeger niet mogelijk was is later wel ingevoerd.
Het belastinggeld mag ook besteed worden aan partijpropaganda en verkiezingscampagnes. Tegelijkertijd wordt het nieuwe partijen, die geen enkele subsidie krijgen, moeilijker of onmogelijk gemaakt bepaalde giften te ontvangen.

In 1999 was de subsidie aan de politieke partijen in totaal 1,4 miljoen euro.

In 2009 is de subsidie meer dan vertienvoudigd: 15 miljoen euro

F7 Overzicht kolonels en generaals volgens opgave van Defensie

1960 Aantal militairen 129.000 Aantal generaals 76 Aantal kolonels 259

1980 Aantal militairen 102.000 Aantal generaals 109 Aantal kolonels 362

2001 Aantal militairen 54.000 Aantal generaals 95 Aantal kolonels 390

2009 Aantal militairen 47.000 Aantal generaals 98 Aantal kolonels 427

1960 1 generaal op 1700 militairen. 1 kolonel op 500 militairen

1980 1 generaal op 940 militairen. 1 kolonel op 280 militairen

2001 1 generaal op 560 militairen. 1 kolonel op 133 militairen

2009 1 generaal op 480 militairen 1 kolonel op 110 militairen

Minister Kamp (VVD) wilde in 2003 het aantal generaals met 40% verminderen. Hij voerde dit niet uit. Nederland gaat internationaal veruit aan kop met deze loodzware en dure top.

Ter vergelijking:

In België zijn er: 30 generaals. Dat is 1 generaal op 1200 militairen.

In Duitsland zijn er: 202 generaals. Dat is 1 generaal op 1240 militairen.

In Nederland : 98 generaals. Dat is 1 generaal op 480 militairen.

Na een halvering blijft Nederland internationaal nog koploper.

Hilversum, 8 september 2009

Maurice Koopman

Alexander Münninghoff

Jan Nagel


* Bekijk wat er op Twitter over de 50plus partij geschreven wordt
* Bezoek de website van de 50plus partij

* NRC: Jan Nagel (50Plus) kan met weinig zetels veel invloed krijgen
* Trouw: Nagel, we kunnen met 50plus een sleutelpositie krijgen


• Reageren   • Doorsturen   • Afdrukken   • Waarschuwen   • Artikel schrijven  

Geplaatst door 50plusser.nl
12 januari 2011 09:22
93763 keer bekeken.

Klik hier om dit artikel toe te voegen aan uw weblogMeer van dit soort artikelen lezen?
_
Vergeet jezelf dan niet aan te melden. Ontvang 2x per maand 'Het beste van het web' via e-mail.
_Reacties Van leden

Je reactie
Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.
_
Naam_Wachtwoord_
_
_
Dieu-en-france  
12 jan 2011 10:24
Uitstekend informatief artikel, ook de links geven goede additionele informatie. We kennen Nagel natuurlijk al jaren als VARA-coryfee. Voor mij is hij onlosmakelijk verbonden met het radiocafé In de Rooie Haan. Wat heb ik daar al die jaren op zaterdag van genoten! Ik schoot in de lach bij het lezen van het hoofdredactioneel commentaar in de NRC, dat politiek voor Nagel een soort "bezigheidstherapie" zou zijn. Het lijkt er inderdaad wel op want hij timmert al jaren politiek aan de weg. Wat mij altijd heeft verbaasd is dat hij, met het grote aantal 50plussers in dit land, niet veel meer stemmen heeft weten te trekken. Zijn programma nu is goed doortimmerd en hij geeft duidelijk aan waar hij kostendekking probeert te vinden. Over de mensen op zijn lijst (zie Volkskrant van vandaag) ben ik echter minder enthousiast. Nieuwe wijn in ouwe zakken, waarbij ik uiteraard niet doel op de leeftijden van de meeste gegadigden.

_
Jalis  
12 jan 2011 11:09
Een goed informatief stuk, als iedere belanghebbende eens op deze partij zou stemmen dan zouden veel van de partij standpunten verwezenlijkt kunnen worden, maar door de hokjes geest in Nederland zal er denkelijk weinig van terecht komen, maar hopen doe ik het wel alhoewel de Ouderen partijen tot nu toe weinig of niets hebben klaar gemaakt, ja ruzie maken en elkaar in de zeik zetten. :grin:
_

_
_
Centurion59  
12 jan 2011 11:10
Ben het met veel eens in het commentaar van Dieu-en-france. Alleen vind ik het adspirant lidmaatschap dat deze Partij in het leven heeft geroepen (geen enkele inspraak tot......) tegen een tarief van 25€, of de helft indien men moeite heeft met 25€, niet veel bijdragen aan het vertrouwen. Tenslotte begint elk nieuw Partijprogram met de ultieme oplossing voor een nieuwe achterban. Ik heb helaas nog geen enkel ideaal zien slagen vanwege het "wisselgeld".

_
GerardS.1  
12 jan 2011 11:52
Goed initiatief.
Heb intussen hun website helemaal uitegeplozen net zo als uitgebreid artikel hier.
Toch heb ik mijn twijfels.
Blijf ze wel volgen .

Gr,Gerard

_

_
_
Gast  12 jan 2011 13:03
Het programma ziet er prima uit. Als 50plusser ben ik het eens met jullie ideeen, plannen en voorstellen en zal deze nieuwe partij aan alle kanten steunen. Het is hoog tijd dat er voor de 50plusser mensen opstaan om hun belangen te behartigen. We zitten al te lang in het vergeet- oftewel verdomhoekje.
Succes gewenst door een toekomstig lid:
Astrid van der Star

_
Grunn  
12 jan 2011 13:23
Dieu-en -France. heeft het al verantwoord.
Nieuwe wijn in ouwe zakken :grin:
Hebben niks toe te voegen
_

_
_
Pixi.1  
12 jan 2011 16:25
Regeren is vooruitzien. De regering wist natuurlijk allang dat er op een gegeven moment veel geld gereserveerd moest worden om de ouderen op een fatsoenlijke wijze met pensioen te kunnen laten gaan. Geld dat iedere werkende zelf gespaard heeft en waar iedereen met zijn/haar vingers dient af te blijven. In de jaren '80 is er een forse greep in de pensioenkas gedaan door het toenmalige kabinet Lubbers en ook het bedrijfsleven heeft daar van geprofiteerd; er was immers geld teveel in kas. (Hoe kan zoiets mogelijk zijn?) Nog geen 10 jaar later, moesten de werkenden meer premie gaan betalen om er voor te zorgen dat er genoeg pensioen uitbetaald zou worden bij het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd. We lezen er nog dagelijks over in de krant dat dat niet mogelijk is als we niet langer doorwerken. Dit is zomaar even een stukje ongenoegen van mezelf en ik denk ook wel van veel andere mensen. Laten we vooral eens opstaan en protesteren. Ik zie ook wel dat nieuwe, kleine partijen meestal geen kans krijgen om mee te regeren maar we mogen wel eens een signaal afgeven dat we het niet eens zijn hoe er omgegaan wordt met de ouderen en ook nog de werkende 50+ers, die nog steeds meebetalen aan het in stand houden van de maatschappij.
We hebben geleerd dat je iets aan de kant moet zetten voor je oude dag of voor economisch slechte tijden; dat hadden de regeringen ook moeten doen. Nederland is nog steeds een rijk land; er zullen heus oplossingen zijn om er voor te zorgen dat de burger netjes wordt behandeld maar dan moeten de neuzen wel dezelfde kant op. Ik vond het een duidelijk artikel en ik ben erg benieuwd of de partij van Dhr. Nagel er in slaagt om de benodigde kiezers binnen te halen. Ik wens hem in elk geval veel succes toe.

_
Janssb  
12 jan 2011 17:03
Heb mijn vertrouwen in de politiek al lang geleden verloren. Veel beloven en weinig van waar maken. Kwartje van Kok, graaien in ABP pensioenkas, verhoging AOW leeftijd, enz.
Paniekvoetbal v.w.b. vergrijzing. We schijnen ineens wel heel erg snel veel ouder te worden dan voorheen bekend was. Komt de politiek beter uit om nog meer te kunnen graaien bij de gewone burger. De politici blijven gewoon op hun dikke pluche zitten of schuiven elkaar leuke, goed betaalde baantjes toe zoals commissaris van de koningin, burgemeester, commissaris bij een pensioenfonds of een bank. En maar graaien. Als ze dan ontslag nemen als bijvoorbeeld kamerlid dan krijgen ze ook nog eens zes jaar wachtgeld, terwijl de WW van 5 jaar is teruggebracht naar 38 maanden en meneer Donner dat nog verder wil beperken voor Jan met de pet.
Weer een nieuwe partij levert nog meer versnippering in de politiek en tegenstellingen op. Bovendien is het oude wijn in nieuwe zakken en als ik namen als Jan Nagel en Marcel van Dam zie en denk aan het radioprogramma de Rooie Haan, dan roept dat bij mij geen prettige herinneringen op en dat is een eufemisme.

Groeten,

Jan :grin: :grin: :grin:
_

_
_
Dieu-en-france  
12 jan 2011 17:39
@ Moesj
Heel goed verwoord, je reactie. Aan de ene kant is de vijftigplus-groep een groep met veel macht, zowel economisch als politiek gezien. Maar wat doen we met die macht. Aan de ene kant balen we ervan hoe het er aan toe gaat, het gesol met de ouderen. Aan de andere kant hebben we altijd keihard gewerkt en hebben we er gewoon geen zin meer in op de barricade te springen. Een grote teleurstelling vind ik het feit dat we helemaal geen solidariteit van de jongeren hoeven te verwachten. Herinneren jullie je nog hoe de jongeren in Frankrijk uit solidariteit met de ouderen hebben geprotesteerd toen er in het Franse Parlement gestemd moest worden over verhoging van de pensioengerechigde leeftijd. En dat ging notabene over verhoging van 60 naar 62 jaar! Het was geen pretje tijdens de algemene stakingen toen - halflege supermarkten, geen benzine - maar het deed mijn hart toch goed. In Nederland lees ik zelfs brieven in de kranten van jongeren die de ouderen uitmaken voor "uitvreters" en "mensen die het altijd goed hebben gehad". Bah.

_
Trekvogel038.1  
12 jan 2011 18:06
senioren 50+ partij? lijkt ook wel een elitaire partij! alle punten komen ook voor in de andere partijen! zijn best wel zeer rijke ouderen die ook kunnen bezuinigen! niet zij die maar een pensioentje hebben en aow! nee de rijken en begin met die rijken de hypotheek rente ( schandalig toch dat dit nog steeds kan!) niet meer aftrekbaar te maken. wel met nadruk zeg ik niet de mensen aanpakken die dat niet kunnen en al worden gekort. maar daarvoor hebben we toch de pvda. nee senioren parij mooi streven maar is dat echt nodig?
en zitten we ter wachten op weer een nieuwe parij? we hebben er al zoveel!
nee stem verstandig! maar er zijn meer punten die belangrijker zijn dan geld alleen !
_

_
_
Gast  16 jul 2012 00:26
Pensioen laat mij niet laggen 30 jaar op vervoer bruto 285 euro gemiddeld 80 uur in de week. bij de belg een dom land vind men 25 jaar op scheepvaart 80 uur gem 1500 euro per maand wie is de boef. Ik zelf 10 jaar ook vervoer 95 bruto even lachen gem 83.5 in de week 10.300 gulden in de maand 4200 gulden over waarvan 900 dagvergoeding belasting vrij voor eten. Ik weet nog wel een belasting want daar is nederland goed in .Je hebt het hele jaar geen bekeuring daarom krijg je er nu een van 100 euro KKKKKassa? Wij moetten inleveren en veel sparen . de banken niet ik heb jaren gehoord 3 miljard dit kwartaal 3,6 miljard winst volgend kwartaal ING .Waar is dat geld nu ik weet het 1,2 miljoen voor het pensioen gat voor de een 8 miljoen voor de ander enz. Afkoop regeling en en en en ga maar door .Bij de kleine man nlet betalen alles kwijd , de grote banken hebben ze een knop DEL. Mensen krijgen bekeuringen voor bellen 180 eur hard rijden 300 euro hij verdiend 1300 euro in de maand maar die 25000 in de maand heeft ook maar 180. 300 . Dus hele grote auto ook groot betalen.... Alles Gaat lekker in Nederland OP wie moet je stemmen ????? 50+ ???? groetjes :twisted:

_
Gast  29 jul 2012 21:05
Voor of tegen europa. ?
_

_
_
Gast  13 aug 2012 14:39
Waar blijven de ouderenbonden? Waar zijn de ouderen organisaties? Zou handig zijn om gezamenlijk op te trekken.
In tijdschriften gericht op ouderpubliek als bv Plus leeft er weinig onder de ouderen.
Wel wordt er steeds weer gereageerd in de trant van : Zo zouden we het willen hebben maar, is dat niet bij elke partij? Daad werkelijk en gezamenlijk zich inzetten zie ik nergens. Hebben we het nog financieel tegoed? Laten we ons in interviews (krant enz.) niet teveel ringeloren door bevooroordeelde journalisten? Henk Krol reageerde laatst in een interview met prima weerwoord. Mis dit in het algemeen.

_
Gast  23 aug 2012 15:49
Wat wil/kan de partij 50+ doen tegen de discriminerende houding van de regering als het zaken betreft die buitenlandse residenten aangaan o.a. gezondheidszorg, koopkrachtcompensatie.
M.v.g
George Le Doux, Altea Costa Blanca
_

_
_
Gast  30 aug 2012 08:36
Ik ben 50+ bn heel erg ongerust over de politiek hoop dat de 50+ partij het goed gaat doen in de verkiezingen het wordt tijd dat iemand het voorons op gaat nemen want we worden keer op keer gepakt !!!!! mijn stem krijgen U

_
Gast  04 sep 2012 19:52
Eindelijk een partij die op komt voor de ouderen.Het is een schande dat de geves-
tige partijen zich totaal niet om de ouderen geven.Als je ziet vooral de linkse kerk
bekommerd zich totaal niet om deze groep zijn alleen maar met hun eigen ego be-
zig ik ik en de rest kan stikken en als het verkiezingen zijn het ene oor in het an-
deren uit en als men in de regering zit uit voeren wat de kiezers niet wil maarja
als je macht heb ga je gewoon je gang en trek je nergen wat van aan, dus verkie-
zings bedrog.Als je de PvdA al die jaren ziet met een hand geven en dan op een
achterbakse manier terug halen, Bos belasting, langer werken (MEESTE MENSEN ZIJN OP 55 JAAR VERSLETEN)toeslag jongere partner.Het is een gospe dat de deze
partij zich nog noemt voor de arbeiders, mijn ouders zouden zich omdraaien in hun
graf als je nu ziet waar ze mee bezig zijn.Lieve mensen laat je zand in je ogen
strooien door dat zooitje wat er nu zit ZE DOEN TOCH NIETS VOOR JE, STEM 50+.
Ik wens jullie heel veel succes en hopen dat er veel op 50+ gestemd gaat worden.
SUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCCES
_

_
_
Gast  07 sep 2012 12:21
Geachte M,

met belangstelling heb ik het partijprogramma gelezen, weliswaar niet alles maar de hoofdlijnen.
nog een vraag, wil uw partij ook vaarbelasting?
zo ja waarom en hoe ziet dit er dan uit?
alvast bedankt voor het antwoord.

met vriendelijke groet, Douwe van der Wal

_
Gast  09 sep 2012 18:09
Geef eens aan als de rekenrente 1,2,3,4,5 procent is hoe hoog de dekkingagraden van pggm en abp zijn en gooi dit in de media en de vaste rekenrente van vroeger 4 procent

volgens mij staan de fondsen er helemaal niet zo slecht voor

wim
_

_
_
Gast  09 sep 2012 18:10
Geef eens aan als de rekenrente 1,2,3,4,5 procent is hoe hoog de dekkingagraden van pggm en abp zijn en gooi dit in de media en de vaste rekenrente van vroeger 4 procent

volgens mij staan de fondsen er helemaal niet zo slecht voor

wim

_
Gast  10 sep 2012 14:16
:grin:
_Andere Magazine artikelen
_
Categorie Actualiteiten
_


Oproep ANBO: gemeenten moeten heffingen verlagen
Ouderenbond ANBO vindt dat gemeenten hun gemeentelijke heffingen voor het komende jaar flink moeten verlagen. Dat is nodig om burgers niet ...
Lees verder | Reacties 0 | Door MarianVisservanKlaarwater | Toevoegen


Paleis Noordeinde en Koninklijke Stallen weer open voor publiek
Paleis Noordeinde en de aangrenzende Koninklijke Stallen openen deze zomer weer hun deuren voor het publiek. Dit jaar zijn beide locaties ...
Lees verder | Reacties 0 | Door MarianVisservanKlaarwater | Toevoegen


Welke mediapersoonlijkheid ben jij? Dat ontdek je in 2023 bij Beeld & Geluid
In februari 2023 heropent in Beeld & Geluid een modern, uniek en inspirerend Mediamuseum. Als eerste museum ter wereld zal dit zich aanpassen aan de bezoeker. ...
Lees verder | Reacties 0 | Door MarianVisservanKlaarwater | Toevoegen


PostNL gaat door met Niet-thuisbriefje dankzij ANBO
Mede dankzij vragen van ANBO stopt PostNL per 1 juli niet helemaal met de papieren briefjes in de bus als iemand niet thuis is voor het aannemen van een pakketje. ...
Lees verder | Reacties 5 | Door MarianVisservanKlaarwater | Toevoegen


''In eenzaamheid gepest'', Kinderombudsman roept op tot integrale aanpak
De Kinderombudsman publiceerde op 14 juni zijn rapport ''In eenzaamheid gepest.'' Het betreft een onderzoek onder 505 kinderen. De 439 gepeste ...
Lees verder | Reacties 0 | Door MarianVisservanKlaarwater | Toevoegen


Door onkunde missen 230.000 senioren-huishoudens huur-en zorg toeslagen
Met name veel financieel kwetsbare ouderen maken geen gebruik van overheidsvoorzieningen, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag. Terwijl ze daar wel recht op hebben. ...
Lees verder | Reacties 1 | Door MarianVisservanKlaarwater | Toevoegen


ANBO: Overheid koppelt qua toeslagen alleen wanneer het hen goed uitkomt
Het advies van de Nationale Ombudsman om ouderen die recht hebben op financiële hulp actiever te gaan benaderen, gaat volgens ANBO niet ver genoeg. ...
Lees verder | Reacties 0 | Door MarianVisservanKlaarwater | Toevoegen


Het Laatste Woord van Willibrord Frequin
Op donderdag 26 mei is de journalist Willibrord Frequin op 80-jarige overleden. In 2020 sprak Jeroen Pauw uitgebreid met hem in het kader ...
Lees verder | Reacties 2 | Door MarianVisservanKlaarwater | Toevoegen


Seniorencoalitie in actie: Petitie Pas de pensioenwet aan!
De Seniorencoalitie is een petitie gestart waarin aanpassingen worden geëist aan de nieuwe pensioenwet. De Tweede Kamer behandelt het ...
Lees verder | Reacties 0 | Door MarianVisservanKlaarwater | Toevoegen


De Unie Katholieke Bond voor Ouderen bestaat 70 jaar; maar hoe ontstond ze?
De Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) gaf in 1949 de aanzet tot de Unie Katholieke Bond voor Ouderen (KBO). Volgens de K.A.B. kampten bejaarden ...
Lees verder | Reacties 0 | Door MarianVisservanKlaarwater | Toevoegen_
De laatste Artikel reacties
_


Door Willywortel11 op 23 sep 2022 13:05
_
Die mails waarin staat, dat u niet thuis was, daar zijn meestal "fishing mails"... Of je maar ...
_
Artikel PostNL gaat door met Niet-thuisbriefje dankzij ANBO
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Jean6412 op 18 jul 2022 01:54
_
Dat Postnl de niet thuis kaartjes wil afschaffen is een plan van tenminstenste 10 jaar geleden men is ...
_
Artikel PostNL gaat door met Niet-thuisbriefje dankzij ANBO
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Willywortel11 op 09 jul 2022 15:14
_
Dat bedoel ik nou met : De menselijke maat moet weer terugkomen. Géén briefje achterlaten, ...
_
Artikel PostNL gaat door met Niet-thuisbriefje dankzij ANBO
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor MarianVisservanKlaarwater op 29 jun 2022 15:30
_
Ik vind het ook geweldig Francientje.
_
Artikel PostNL gaat door met Niet-thuisbriefje dankzij ANBO
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Francientje op 23 jun 2022 18:20
_
Super dat ze dat toch gaan doen. Veel organisatie en bedrijven hebben volgens mij niet goed door dat ...
_
Artikel PostNL gaat door met Niet-thuisbriefje dankzij ANBO
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Ebshafi op 16 jun 2022 19:38
_
Https://www.secretneighbor.com/profile/d ragon-ball-super-hero-online-on-4k/profi le https://www.secretneighbor.com/profi ...
_
Artikel Door onkunde missen 230.000 senioren-huishoudens huur-en zorg toeslagen
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor MarianVisservanKlaarwater op 04 jun 2022 08:53
_
Ik vond die relativerende humor meesterlijk! Vooral dat harde lopen van hem dat voor Jeroen Pauw nauwelijks ...
_
Artikel Het Laatste Woord van Willibrord Frequin
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Michael op 02 jun 2022 12:54
_
Ja was een leuk intervieu alleen hij lacht na elke zin dat vond ik mminder
_
Artikel Het Laatste Woord van Willibrord Frequin
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDe beste Foto's van de dag
_
_


Stelling van de dag
05 januari 2016
75%Mee eens
_
20%Mee oneens
_
5%Geen mening
_


Laat uw stem meetellen!
_
Mee eens
Mee oneens
Geen mening
_
  Meer info
De best gelezen Artikelen
De meest bekeken artikelen van de afgelopen 12 maanden.
_

Welke mediapersoonlijkheid ben jij? Dat ontdek je in 2023 bij Beeld & Geluid
In februari 2023 heropent in Beeld & Geluid een moder... lees verder


Beeld & Geluid organiseert Retro Radio live met bekende DJ's
Beeld & Geluid exposeert een van zijn topstukken uit ... lees verder


Roerige tijd te horen in nieuwe single Raoul & the Wisemen
Wat als je plan niet loopt zoals je had uitgestippeld? De... lees verder


Champagne Plop-up Proeverij van Bubbels & Bruis opent deuren in Amsterdam
De broers Niek en Ivo de Groot zochten met hun bedrijf Bu... lees verder


Wilders en Marijnissen SLOPEN plannen voor Rutte 4
Heerlijk borreldebat over de formatie, waar de vonken wee... lees verder


Nobelprijswinnaar Ben Feringa ontving eerste exemplaar biografie Eise Eisinga
Op vrijdagmiddag 16 oktober vond in het Planetarium van F... lees verder


KIND van RUINERWOLD openhartig over de GODSDIENST, VRIJHEIDSBEROVING en MISHANDELING!
Een onwerkelijk verhaal wat in één klap wer... lees verder


Recensie Wending, een confronterende film over pesten
Begin jaren 60 was ik de enige die in de eerste klas van ... lees verder


_
 
_

50plusser.nl
Over 50plusser.nl
Homepage
Top 20 mogelijkheden
Nieuwsbrieven
Contact
Inloggen
Wachtwoord vergeten
Adverteren
Privacystatement & Cookiebeleid
Sitemap

Lidmaatschap
Gratis lidmaatschap
Plus lidmaatschap
Uitschrijven

IK
Mijn profiel
Mensen uitnodigen
Mijn plekken op internet
Profielfoto's
Hoofdfoto's aanpassen
Gegevens aanpassen
Gebruikersnaam wijzigen
Wachtwoord wijzigen
E-mailadres wijzigen

Leden
Overzicht
Nu online
Verjaardagen
Wie doet wat?
Overzicht
Mijn acties
Wat doen mijn vrienden

Prikbord
Alle berichten
Mijn berichten
Berichten van mijn vrienden

Van de dag
Foto's
Weerfoto's
Fotobewerkingen
Zwart/wit foto's
Video's
Stellingen

Fotoboeken
Overzicht
Mijn fotoboeken
Top fotoboeken

Fotowedstrijd
Overzicht
Huidige top 25
Winnaars
Voorgaande wedstrijden

Chatboxen
1 op 1 livechat
ChatBox
Clubs
Overzicht
Populaire clubs
Nieuwe clubs
Start een club

Blogs
Overzicht
Populaire weblogs
Start een weblog

Forum
Alle forums
Onderwerpen van vandaag
Onderwerpen van deze week
Zoeken

Cursussen
Software
Websites
Gezondheid
50plusser.nl

Zoek & Deel
Overzicht
Wandelroutes
Fietsroutes
Natuurgebieden
Bezienswaardigheden
Campings
Autoroutes
Motorroutes
Overige
Nieuws
Krantenkoppen
Weerbericht

Magazine
Artikelen
Artikel schrijven
Interviews

Extra
Recepten
Evenementen agenda
Ga je mee?
Webgids
Marktplaats
Spelletjes
Braintraining
E-cards maken
Desktop achtergronden
Software downloads
Animaties
Fotokalenders maken
Vandaag
34 berichten
0 tweets
17 foto's
299 reacties

RSS Feeds
Website RSS
Magazine RSS
Weblog RSS
Club RSS

Onze websites
50plusser.nl

Plus lidmaatschap
Word Plus lid voor maar
€ 1,79 per maand!


50plusser.nl
© 2005-2022
Publishious

Camino de las Puentezuelas s/n Buzón 4 29.120 Alhaurin el Grande
CIF / NIF : Y 5412747 X

_
_