Op het ijs, aan de Zaan
Schrijven & dichten
Plaats reactie


luciaT.1Stamgast
Stamgast
Lid sinds: 15-9-2019
Antw.: 350
Vr Dec 13, 2019 3:42 pm Reageer met quote

OP HET IJS, AAN DE ZAAN

Wie den warmen haard verkiest,
Huivert als het buiten vriest,
En voor ieder togtje beeft;
Van het ijs een afschuw heeft,
’k Wijd hem mijnen zangtoon niet,
‘t Was vergeefs voor hem geschied.

suffers bij den warmen haard,
Die maar op de kooltjes staart,
Onvermoeid , als kwam er goud
Van het uitgebrande hout;
Welk genot uw vuurtje biedt,
Ik benijd uw wellust niet.

Rijdend’ 0p de gladde baan,
Treft men meerder vreugde aan;
Frisch, gezond en wel ter been,
Rijden honderd paren heên!
Geen gevaar! het ijs is sterk;
Vrienden! welk een prettig werk!

Vrienden! doet ge een toertje meê ?
Daar gaat toog en narresleê;
‚Komt, op schaatsen; — vlug vooruit!
Onze vaart wordt niet gestuit;
Spoedig, naar de beste baan
Op d’ aloud’ beroemde Zaan!

Naar de Zaan kom , dat is goed!
Niets geeft zoo veel vreugd en moed;
Dáár is ’t vrolijkste vermaak;
Daar heerscht kunst en goede smaak;
Laat ons vrolijk henen gaan
Naar d’ aloud’ beroemde Zaan!

Zulk een pracht en netten zwier,
Vindt men nergens zoo als hier;
Zulke rijders vindt men niet,
Als de breede Zaanstroom biedt;
Al ‘t vermaak moet achterstaan ,
Bij de vreugde aan de Zaan!

Ziet ge wel die groote schaar,
En die lieve dame , dáár?
Zie vooral, hoe vlug en schoon,
Spreidt zij hare kunst ten toon.
vlugger dan op ‘t ijs der Zaan,
Treft men geene meisjes aan!"

Wilt gij op het gladde ijs
Mededingen naar den prijs?‘
Wilt gij narren , zeilen , ziet!
Alles roept u toe: geniet!
Nergens kan men beter gaan ,
Dan op d’ ijsbaan van de Zaan!

Telkens als de winter naakt,
En mijn voet het ijs maar raakt,
Is de Zaan de schoonste togt,
Die ik ooit volbrengen mogt;
Wilt ge op schaatsen zijn voldaan ?
Rijdt dan naar d‘ aloude Zaan!

1847 Monníckendam.
J. BAKKER Jz.


Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht


AdvertentiePagina 1 van 1

Plaats reactie