HET PREDIKANTENLIED
Schrijven & dichten
Plaats reactie


BennekeSuperlid
Superlid
Lid sinds: 26-10-2006
Antw.: 8570
Vr Mei 06, 2022 4:02 pm Reageer met quote

Frederik van Eeden, schreef onder het pseudoniem Cornelis Paradijs het Predikantenlied, waarin hij de dichtende predikanten uit zijn tijd, een beetje te kakken zette.
Zelf vind ik het nog steeds erg leuk om te herlezen. het is wel een lang gedicht, maar het leest vlot weg.:

Predikanten-lied


Hoe gezegend in ons land

Is het vak van Predikant!-

Godes hand rust, buiten kijf,

Zichtbaar op dit vroom bedrijf!Dichters maakt alleen de Heer,

Predikanten mint hij zeer:

Daarom neemt men, dat is klaar,

Zooveel dichters bij hen waar.Ik ben handelaar in graan,-

Met mijn dichten wil 't wel gaan:

Toch-ware ik een dominee...

'k Wed dat ik het beter dee.Velen, die men dichters heet,

Kost het dichten droppels zweet...

Maar in 't priesterlijke pakje

Gaat het van een leien dakje.En geen wonder! Godes gratie

Geeft van zelven inspiratie;

Schande dan den godsman, die

Niet iets doet aan poŽzie!Blinkt de groote B. ter Haar,

Niet in onze dichterschaar?

Wie kent Borger niet van 'tėRijntje

Ook een dichter, en geen kleintje!Maar van allen toch de baas

Is de groote Nicolaas;-

Wat heeft hij niet sa‚mgedicht!

Hoeveel harten niet gesticht!


[p. 56]

Goethe met Homerus samen

Kunnen nooit zijn roem beschamen:

Want hij heeft wat hun ontbrak:

Echte vroomheid... door zijn vak.Niet het laatste dient gelet

Op den grooten Genestet:

Wel was hij wat los van trant,

Maar toch bleef hij Predikant.Wonderbaar zijn 's Heeren pa‚n!

Dikwijls ziet men het bestaan,

Dat een herder, die misleid is,

Toch nog Godes gunst niet kwijt is.Predikanten in misleiding

Derven niet de dichterwijding,-

Schrijven dikwijls ongestoord

In het droevigst duister voort.Zelfs Van Vloten en Huet

Bleven schrijven onverlet-

Doch natuurlijk misten beÓ

't Heilig vuur der PoŽzij.Maar, Goddank! zingt nu cantaten...

Daar komt J.J.L. ten Kate!

Dankt den Heer met snarenspel

Voor ten Kate, J.J.L.Dat is scheppen, dat is dichten,

Loven, lieven, steunen, stichten...

Zing, ten Kate! zing uw lied!

God vergeet zijn dichter niet!Luister niet naar schimp of spot;

Doe gerust-het oog op God-

De Commedia Divina

Door diviner poŽzie na.Schoon een vitter 't vonnis strijkt,

Dat het niets op Dante lijkt-

Gij, als Godsman, weet toch wel,

Hoe 't met Hemel staat en Hel.Dante zelf was een verdwaalde:-

Hij, die gansch de Schepping maalde,

De eigen lijfpoŽet des Heeren,

Hoeft van Dante niets te leeren.Wee dan, wie uw vroom bestaan laakt!

Al het schoone, dat gij aanraakt,

Wordt, als met een tooverzwaai,

Eens zoo lang en eens zoo fraai.En dan onze Laurillard!

Vormt met hem het schoonste paar:

Dat men hun een standbeeld giet,

Op een voetstuk van graniet:De armen in elkander slaande,

Samen op een Bijbel staande,

Met een veder in de hand,

Beurt'lings vroom en schalks van trant.Zelfs het wufte schouwtooneel

Kreeg van dominť's zijn deel:

Daarvan maakt toch M.A. Perk

Wel wat al te veel zijn werk.Maar goddank! hem doen de Ardennen

Als beschrijvend dichter kennen,-

Ook als dichterlijk beschrijver

Is hij lang geen achterblijver.Vinger Gods, wat zijt gij groot!

Zelfs van 't waar geloof ontbloot

Brengt toch 't geestelijk gewaad

Dichterzegen, vroeg of laat:


Zie daar dat verdoolde schaap dan,

Zie dien armen dichter Schaepman:

In het duister tast hij rond,

Toch spreekt verzen nog zijn mond.Hoor ook pastoor Brouwers' lied!

Ach! het rechte wordt het niet...

Waarlijk, ik voor mij verkies

Nog... Jeronimo de Vries.Waarom legdet gij, De Veer!

't Zieleherders-ambacht neer?

Ach! gij hadt het moeten blijven...

Stellig zoudt gij beter schrijven!Zie! in alles van uw hand

Proeft men nog den Predikant:

Wie zich eens den Heere gaf,

Komt zoo gauw niet van Hem af.Kranten, politiek, en zoo,

Laat dat over aan De Koo,

Die, te ver reeds afgedwaald,

Toch den hemel niet meer haalt...Verder reikt uw vleugelslag

Dan de Nieuwtjes van den Dag...

Keer de Veer! o keer, ai keer

Tot den dienst des Heeren weer!Kuyper is wel Predikant,

En schrijft tevens in een krant-

Maar die heeft zoo'n vreemd idee

Van zijn plicht als dominee.Zeker is hij groot en knap,

Maar het Christ'lijk leeraarschap

Drijft hij wel wat oorlogzuchtig,

Wat rumoerig en luidruchtig...Need'rig zij de dienaar Gods,

Wars van ijdelheid en trots!

Neen! op politiek gebied

Past de knecht des Heeren niet.Laat dat schrijven bits en fel,

't IJdele professorspel!

Wellicht dan de Heer u gunt,

Dat ge verzen maken kunt.God! waar kent uw goedheid palen!

Zij zelfs, die het vrees'lijkst dwalen,

Schenkt gij nog, van tijd tot tijd,

Zuiv're dichterzaligheid:Allard Pierson was, voor jaren,

Een der trouwste bedienaren

Van het Goddelijke woord-

Door elk Christen graag gehoord.Doch op eens heeft zijn talent

Van de Schrift zich afgewend:

Droevig dolend joeg hij na

Goddelooze aesthetika.Toch zou God hem niet begeven,

Midden in zijn heidensch streven:

Ziet! daar slaat hij plots de lier

Met echt-dichterlijken zwier;-Zo volmaakt, dat men zou zweren,

Dat hij dienaar was des Heeren;-

Doch... het was slechts een restant

Van den ouden Predikant.Nog zijn velen niet genoemd,

Door hun dichttalent beroemd;

Wel gezegend in ons land

Is de geestelijke stand!Schrijf maar, Neerland's dominee's!

Schrijf maar in des Heeren vrees:

Slechte verzen maakt men nooit,

Als ons bef en toga tooit.In uw lamp brandt heilige olie,

Dichten is uw monopolie;-

Want de Heer ziet toe en waakt,

Dat gij goede verzen maakt.Schrijf maar, schrijf maar, zielestichters!

Schrijf gerust, dan wordt gij dichters...

Zeeg'nend, zeeg'nend rust Gods hand

Op 't bedrijf van Predikant!

====

Cornelis Paradijs (Frederik van Eeden) uit de bundel "Grassprietjes"Wie vrolijk is, laadt de schijn op zich oppervlakkig te zijn. (Godfried Bomans)
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage


AdvertentieGreet---Gribou. 1Stamgast
Stamgast
Lid sinds: 4-11-2011
Antw.: 887
Vr Mei 06, 2022 4:45 pm Reageer met quote

Zolang het gedicht is zo kort mijn reactie Laughing :
Supermooi .


Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht


KeesviSuperlid
Superlid
Lid sinds: 1-3-2009
Antw.: 15722
Vr Mei 06, 2022 9:37 pm Reageer met quote

Het is even een zit maar zo mooi en tegelijkertijd simpel geschreven dat je aandacht toch vastgehouden wordt. Grappig maar misschien niet zo verwonderlijk dat predikanten nogal wat schrijvers, dichters, politici en cabaretiers voortgebracht hebben.


ďNiemand wordt geboren met haat voor een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof." (Nelson Mandela)
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage


WillemijnFSuperlid
Superlid
Lid sinds: 5-8-2016
Antw.: 6006
Vr Mei 06, 2022 9:46 pm Reageer met quote

Benneke schreef:
Predikanten in misleiding

Derven niet de dichterwijding,-

Alleen zo'n zin al.. daar word je toch blij van?
Dank Benneke, met plezier gelezen.Met een Nederlander valt niet te discussiëren. Hij heeft tot het einde toe gelijk en daalt met deze zekerheid opgewekt het graf in.
Godfried Bomans 1913-1971
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht


BennekeSuperlid
Superlid
Lid sinds: 26-10-2006
Antw.: 8570
Vr Mei 06, 2022 10:47 pm Reageer met quote

Dat ben ik wel met je eens Greet, om op zo'n eenvoudig lijkende manier te schrijven, is eigenlijk heel knap.

Een groet van BennekeWie vrolijk is, laadt de schijn op zich oppervlakkig te zijn. (Godfried Bomans)
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage


BennekeSuperlid
Superlid
Lid sinds: 26-10-2006
Antw.: 8570
Vr Mei 06, 2022 10:49 pm Reageer met quote

juist z'n taalgebruik, dat zo makkelijk lijkt, vind ik een genot om te lezen Willemijn. Ik denk ook dat door het lezen van gedichten het gebruik van de taal je verrijkt.

Een groet van BennekeWie vrolijk is, laadt de schijn op zich oppervlakkig te zijn. (Godfried Bomans)
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage


BennekeSuperlid
Superlid
Lid sinds: 26-10-2006
Antw.: 8570
Vr Mei 06, 2022 10:50 pm Reageer met quote

In die tijd, werd je als schrijver of dichter gewoon predikant. je had dan een vast inkomen en kon je je ook wijden aan schrijven en poŽzie.

Een groet van BennekeWie vrolijk is, laadt de schijn op zich oppervlakkig te zijn. (Godfried Bomans)
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage


NicolaasPSuperlid
Superlid
Lid sinds: 31-3-2010
Antw.: 6313
Za Mei 07, 2022 10:31 am Reageer met quote

Nooit geweten Benneke. Wie een beetje de gave des woords had en een lekker lui gemakkelijk leventje wilde, en ook nog hoog in aanzien staan, die werd predikant. Sommigen zullen het als een roeping gezien hebben, maar er zullen ook veel verstandshuwelijken met de protestantse kerk gesloten zijn wanneer ik dit zo lees.

Erg interessant dit type maatschappijkritische gedichten. Heb je er meer?'Hate is never right, and love is never wrong.'

Roman Kent
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail Bekijk de homepage


BennekeSuperlid
Superlid
Lid sinds: 26-10-2006
Antw.: 8570
Za Mei 07, 2022 1:09 pm Reageer met quote

Klaas, als je via google zoekt op "Grassprietjes" of Frederik van Eeden, dan kom je wel een aantal van zijn gedichten tegen.

Het is zeker de moeite waard om dit te doen.Wie vrolijk is, laadt de schijn op zich oppervlakkig te zijn. (Godfried Bomans)
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage


Pagina 1 van 1

Plaats reactie