NS wandeling Hollandse Kade

Woerden Vroeger vormde de Oude Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk. De Romeinen hadden in Woerden een grensfort, Castellum Laurum. In 2003 ontdekte men in Woerden de overblijfselen van een Romeins vrachtschip. Daarmee werd vroeger Duitse natuursteen (tuf en basalt) naar Nederland vervoerd. In de 2de eeuw na Chr. werden de Romeinse kampementen van hout en leem namelijk omgebouwd tot stenen forten. In de 12de eeuw liet de Bisschop van Utrecht een slot bouwen als extra grensversterking tegen het Graafschap Holland. Floris V, graaf van Holland zag echter ook wel wat in het slot. Hij moest het met de dood bekopen, maar het slot bleef in Hollandse handen. In de 14de eeuw werd het omgebouwd tot kasteel.

Jaagpad Het jaagpad was het eerste langeafstandsjaagpad in Holland. Het dateert uit 1664 dankzij het driestedenoverleg Leiden-Woerden-Utrecht. De aanleg met meer dan 100 bruggen was destijds een kostbare zaak. De kosten werden gecompenseerd door tolgeld te Hollandse Kade NS-wandeling Woerden - Breukelen 2 Wandelnet Startpunt voor wandelend Nederland heffen. Zoals blijkt uit de tekst op een destijds uitgegeven legpenning, bestond er nogal wat verzet tegen het jaagpad: ‘Het jaegpadt lang verwaght, Spijt wangunst, nu volbracht, Spijt boeren domme kraght, Siert aan den Rijn drie steeden’. Naar dit voorbeeld kwamen er meer jaagpaden en trekschuitverbindingen. In de scherpe bocht van de rivier (na ca. 1,5 km) staat een ‘rollepaal’; die diende om de schuit nog even rechtdoor te laten varen, terwijl het jaagpad de bocht al om was

Kaden De Hollandse Kade is een van de karakteristieke kaden in het Hollandse en Utrechtse veenweidegebied. Een kade is een lijnvormige, aarden waterkering van geringe hoogte. Deze kaden moesten de bij de ontginning in cultuur gebrachte gronden beschermen tegen wateroverlast. Ze werden vaak beplant met geriefhout. Paden over de kaden dienden tevens als schouwpad. De kaden bleven in gemeenschappelijk eigendom en beheer van de boeren.

Strokenpatroon Op de topografische kaart is het typische strokenpatroon van dit polderlandschap goed te zien. Rechte sloten, soms wel acht meter breed, doorsnijden het gebied en verdelen het land in regelmatige lange stroken. Het strokenpatroon herinnert aan de ontginning van dit oude veengebied, zo’n 1000 jaar geleden. Dit gebeurde gewoonlijk bloksgewijs vanuit de hogere delen langs de Oude Rijn of de Vecht of vanuit door het veen gegraven weteringen. Dit type verkaveling wordt ook wel boerderijstroken of copen genoemd. Het woord ‘cope’ is in veel plaatsnamen nog terug te vinden, zoals Gerverscop, Heicop, Nieuwkoop.

t Kockengen Kockengen is een oud dorp dat tussen de schilderachtige waterlopen de Heicop (gegraven in 1385) en de Bijleveld (gegraven in 1413) in ligt. Het is waarschijnlijk ontstaan op de oostoever van een veenstroompje. Kockengen vervulde tijdenlang, vooral op religieus gebied, een centrumfunctie. De Maria Hemelvaartkerk, van voor 1350, symboliseert dit. In de 15de eeuw veranderde deze in een bedevaatrskerk vanwege wonderbaarlijke genezingen. De eenbeukige bakstenen kruiskerk is met zijn gebrandschilderde ramen en fraaie interieur een van de mooiste dorpskerken van de provincie Utrecht.

Kortrijkse Molen De Kortrijkse Molen, een wipwatermolen, heeft eeuwenlang de polder drooggemalen. Met de aanleg van de A2 (1951) is de molen van de polder afgesneden, maar er wordt nog steeds gemalen. De molen ligt nu in een surrealistisch landschap van (spoor)wegen en hoogspanningslijnen. De molen is meestal op woensdag en zaterdag geopend.


_

_

_

_

_
_

Afstand: 1217 km
Soort: Natuurwandeling
Gps: -
Adres: -
Plaats: -
Postcode: -
Land / Provincie: / Zuid-Holland