Wortel- en Merksplas- de Koloniën van Weldadigheid

Dit grootschalige maatschappelijke experiment vond plaats aan het begin van de negentiende eeuw in de Verenigde Nederlanden. Het was op initiatief van generaal Van den Bossche. Uit het hele land worden grote aantallen mensen in armoede ernaartoe gestuurd: om aan landbouw te doen, school te lopen en discipline aan te leren. Er worden vrije en onvrije Koloniën gesticht.
Merksplas staat op de lijst van erkenning door Unesco - fraaie architectuur. Het is geschikt voor wandeling van 1 uur of zo.
Ook mooi is de begraafplaats voor de landlopers - met ID plaatsjes aan het kruis.


_

_
_
_

Afstand: -
Soort: -
Gps: -
Adres: -
Plaats: -
Postcode: -
Land / Provincie: -