De Gelderse Poort, uniek in zijn soort

Nergens in Nederland is een dergelijk jong uniek aaneengesloten natuurgebied te vinden van duizenden hectares met een geplande grote van 20.000 hectares voor de toekomst, hiervoor zijn al aankopen van gronden gepland ten zuiden van de Waal.

Ontstaan
Op initiatief van het Wereld Natuur Fonds is in 1993 begonnen met de ontwikkeling van het grensoverschrijdende natuurontwikkelingsgebied in de rivierenland Emmerich, Arnhem en Nijmegen en feitelijk een bonte lappendeken van landbouwgronden, dijken, beschermde natuurreservaten, uiterwaarden, waterplassen, rivierduinen, tichelgaten en oude rivierstrangen.

De Gelderse poort begint bij Nijmegen aan de oevers van de Waal en is genoemd naar de plek waar de Rijn zich door een in de ijstijd gevormde wal heen werkt en zich splitst en hierdoor het begin van de Rijn delta zich heeft gevormd, een natuurgebied waar water een zeer belangrijke rol speelt en een rijke flora en fauna te vinden is. Door de insluiting van de rivieren Waal en Rijn sprak men vroeger over ‘Het Gelders Eiland’ nog steeds is de gemeente Rijnwaarden hierom bekend. In het hele gebied is de invloed van de rivieren dan ook merkbaar.

Flora en Fauna
Een fascinerend rivierenlandschap met een rijke flora als stuwwallen, graslanden. Rietmoerassen, rivierduinen (Millingerduin) en oude ooibossen met de daarbij horende dynamiek. Ook de bijna uitgestorven zwarte populier (Populus nigra) is teruggekeerd. De zaden van deze boom ontkiemen alleen na overstromingen.

De fauna van dit gebied is een waar eldorado waar vogelspotters hun hart kunnen ophalen door het rijk aantal vogels wat in dit gebied leeft. Regelmatig zijn in het gebied de zwarte ooievaar, de grote zilverreiger, de zeearend en de visarend te vinden. Voor de zwarte stern is dit natuurgebied de belangrijkste broedplek van Nederland. In het gebied zijn tevens een aantal Poolse Konik paarden en Ierse Galloways runderen uitgezet die vrij door het gebied kunnen grazen. Tevens zijn in het gebied opnieuw bevers uitgezet die het hier uitstekend kunnen vinden. Internationaal is het de Gelderse Poort van groot belang door de aanwezigheid van de tienduizenden ganzen die in het gebied overwinteren en luidruchtig de landerijen en luchtruim bevolken, belangrijke vertegenwoordigers van de ganzen familie die het gebied kiezen zijn de Kolkgans, Toendrarietgans en de Grauwe Gans. Om het edelhert op de Veluwe uit haar isolement te halen, zal de Gelderse poort in de toekomst een ecologische verbindingszone worden met het Duitse achterland.

Recreatie
Door de ontsluiting van de regio met meer wandel en fietspaden, is dit gebied aan te raden voor wandel en fietstoeristen om te genieten van rust, ruimte en de schitterende natuur om u heen en op uw tocht eens een bezoek te brengen aan de exotische Millinger Theetuin of het schitterende uit 1652 stammende Huis Aerdt aan de dijk ten westen van Herwen het rivierenlandschap van de oude Rijn. Het Historische Huis Aerdt is omgracht en omzoomd door knotwilgen, met het voorplein een imposante plataan die even oud is als het huis. Het huis werd gebouwd op de resten van slot (Cluse) die vermoedelijk in de tachtigjarige oorlog door brand is verwoest en in de 18e en 19e eeuw de residentie was van de adellijke familie van Hugenpoth.

Onderweg in deze regio is het heerlijk toeven in een van de vele restaurants in het gebied, om te genieten van een kop koffie of een heerlijk maaltijd.

Meer tips zijn te vinden onder de categorie Toeristische Tips Lingewaard.


Artikel links
www.doornenburg.eu
geldersepoort.net
www.geldersepoort.nl/
nl.wikipedia.org/wiki/Gelderse_poort


_

_

_

_

_
_

Entrée: -
Oppervlakte: 20.000 m²
Soort: Natuurmonument
Adres: VVV Stadsmuseum Hof van Hessen, Vierakkerstraat 39
Plaats: Huissen
Postcode: -
Land / Provincie: / Gelderland