Kasteel de Doornenburg een bezoek waard

Doornenburg Rijk aan Natuur, Historie en Tradities

Doornenburg maakt met zijn 2800 inwoners deel uit van de gemeente Lingewaard en ligt aan het Pannerdens kanaal, verscholen aan de rand van de klompenwaard dat deel uitmaakt van het 20.000 grote natuurgebied de Gelderse poort. Op de splitsing van Rijn en Waal bevindt zich tevens het alom bekende Fort Pannerden, gebouwd rond 1870 als sperfort om te voorkomen dat een aanvallend leger via de Waal zo door kon trekken richting Vesting Holland "het gebied achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie" daarnaast moest het fort zien te voorkomen dat het Pannerdens kanaal afgedamd zou kunnen worden.

Doornenburg en het kasteel liggen op een pré-romeinse stroomrug van de Rijn. De oorsprong van Doornenburg en het kasteel de Doornenburg zijn in het duisternis gehuld. Toch is bekend dat er al in de 9e eeuw gesproken werdt over "Villa Doronburc", en wel bij een schenking door een zekere Walto van de helft van een boerderij uit het dorp aan de abdij van Lauersham. Uit het tweede deel van de naam '-burc' blijkt dat er toen al een versterking moet zijn geweest. De naam is sprekend: hij duidt aan dat de versterking, waarschijnlijk een aarden verhoging met daaromheen een wal of palissade, omringd is geweest door doornstruiken. Doornenburg = burcht van de persoon Doro ('Doronburc'). Hier zou doorn voorkomen als eigennaam (Bron: v. Berkel)
In 1046 wordt Dorinburc vermeld onder de goederen waaruit de kerk van Gendt, die ook toebehoorde aan de abdij van Lorsch, inkomsten trok. Al zijn over deze vroege vermelding in de abdij van Lorsch de meningen verdeeld 'Nog nooit is een van deze 130 namen van Lorsch uit de Batua in Nederland aangewezen, en al helemaal nooit in de Betuwe!! En toch blijven de Nederlandse historici de Betuwe als de klassieke Batua beschouwen. De Batua is als geen ander historisch landschap zo overvloedig met namen-materiaal gedocumenteerd' "bron Delahaye"

Andere bronnen geven aan dat de eerste keer dat een 'heer van de Doornenburg' wordt genoemd op 1 mei 1295 was. Toen kwamen de cijnzen in de parochie Darenborch door aankoop in het bezit van dominus wilhelmus miles de darenborgh, heer Willem, ridder van Doornenburg.

Doornenburg verkreeg in de elfde eeuw haar ‘stadsrechten’. In die tijd werd een nederzetting (vaak met trots) een stad genoemd wanneer ergens in zijn geschiedenis de stadsrechten ontving. Voor het verkrijgen van stadsrechten was het aantal inwoners niet relevant en om die reden zijn ook destijds veel kleine steden ontstaan in Nederland.

Zoals u ziet een toch wel duistere geschiedenis voor dit kleine dorp 'en haar kasteel' tussen Rijn en Waal.

Meer informatie hierover kunt u vinden op mijn website www.doornenburg.eu waarop ik streef eind 2008 alle informatie over Doornenburg en haar historie beschikbaar te hebben voor uw informatie.

Tradities:

De trots van Doornenburg en rijk aan traditie en historie is de Schutterij 'Gijsbrecht van Aemstel' samen met de Honderd Morgen van West-Pannerden kunnen beide verenigingen bogen op een rijke historie en een heden ten dage nog een florissante toekomst voor zich met een groot aantal leden. De Schutterij 'Gijsbrecht van Aemstel' is opgericht in 1791 en koninklijk goedgekeurd. Het beschikt sinds 1912 over haar eigen Schuttersgebouw.

Tot de Schutterij behoren de kruisboogafdeling, het vendelkorps met bielemannen, genaamd 'De Witte Ploeg', en tevens de Historische kring en het Oranjecomité. Iedere afdeling werkt zelfstandig, maar vallen allen onder auspiciën van de Schutterij 'Gijsbrecht van Aemstel'.
De Schutterij 'Gijsbrecht van Aemstel' is aangesloten bij de Gelderse Federatie van Schuttersgilden en Schutterijen 'St. Hubertus' en is tevens lid van de Kring 'Rijk van Nijmegen - de Betuwe'.
Het devies van de Schutterij 'Gijsbrecht van Aemstel' - 'Trouw, Dienstbaarheid en Broederschap' staan hoog in haar vaandel.

Kijk voor meer informatie en activiteiten van de Schutterij 'Gijsbrecht van Amstel' op www.schutterijdoornenburg.nl

Natuurgebied rond Doornenburg:

Lees meer hierover in het artikel Lingewaard en Gelderse Poort.


_

_

_

_

_
_

Entrée: 5,00,2,50 euro
Oppervlakte: -
Soort: Kasteel
E-mailadres: info@kasteeldoornenburg.nl
Adres: Kerkstraat 27
Plaats: Doornenburg
Postcode: 6686 BS
Land / Provincie: / Gelderland