Landgoed Vosbergen (Eelde, Groningen)

Vanuit de polder Lappenvoort (wandeling ‘Rond de A) liep ik het landgoed Vosbergen (Eelde) in. Dat gaf genoeg stof voor een apart verhaaltje en foto’s.

Vosbergen was voor het jaar 1900 niet zoals het nu is. Het was toen open en moerassig terrein met veel heideveldjes. Maar in het jaar 1896 trouwden de heer Kraus met mejufrouw Groeneveld en dat was het begin van veel veranderingen. Ze kochten een boerderij met wat ‘wandelbos’. Het echtpaar was niet rijk, maar kocht zo nu en dan stukjes grond van omringende boeren. Het was crisistijd, dus die hadden het zwaar. Vooral mevrouw Kraus heette volgens de overlevering verslaafd aan haar boerderij en de grond eromheen, want op deze manier sprokkelden ze het landgoed tot de huidige omvang van 110 hectare bij elkaar. Er werd zelfs een Harense architect (Vroom) in de arm genomen om het landgoed in te richten. De boerderij werd in de loop van een halve eeuw uitgebouwd tot de huidige villa.

Zowel mevrouw Kraus als haar man werden na hun overlijden in het park begraven. Ze stierven kinderloos, en per testament was bepaald dat een stichting (‘de Kraus-Groeneveld Stichting’) de villa en het landgoed moesten beheren. Daarnaast moest het gebied voor biologisch onderzoek bestemd worden. Dat wordt op dit moment uitgevoerd door de Groningse Universiteit op het gebied van planten, vogels, vlinders, kevers en de groei van boomsoorten in het bos. Ook vind er weerkundig onderzoek plaats.

Voor de vogelliefhebbers: Het park herbergt de grote en kleine bonte specht, groene specht, zwarte specht, goudhaantje, goudvink, mezensoorten, zwartkop, wielewaal, ransuil, buizerd en sperwer. Er heeft zich ook een roekenkolonie gevestigd. In het gebied komen verder nogal wat reeën voor, omdat er in de bodem keileem voorkomt is het er vaak drassig en staat er altijd water in de vijvers. In het park wordt niet gejaagd.

In de villa is nu Museum Vosbergen gehuisvest. Het museum toont ruim 600 muziekinstrumenten in historisch perspectief, die gedurende meer dan vijftig jaar verzameld en gerestaureerd zijn door Dick Verel. Samen met zijn echtgenote Rieteke bracht hij dit museum in 2002 zonder overheidssteun tot stand, het is volledig particulier. In 2005 heeft de Gemeente Tynaarlo haar driejaarlijkse Cultuurprijs aan het museum toegekend.


_

_

_

_

_
_

Entrée: -
Oppervlakte: -
Soort: Natuurmonument
Adres: Vosbergerlaan 35
Plaats: Eelde
Postcode: 9761 TJ
Land / Provincie: / Groningen