NS wandeling Noord Hollands Duinreservaat

zoals ik de wandeling heb beleefd met duinbloemen, vlinders, bos, duin, zand en zee staat op mijn weblog te lezen met een mooi fotoboek.
eigenlijk in 2 delen.
het 1e deel ging over de tuin van kapitein Rommel...
zoals mijn wandeling steeds begint met aftappen en bijtanken, was dit een bijzondere ervaring.
je moet dan wel even aan de andere kant van het station oversteken en naar rechts. schitterend om daar van je koffie te genieten met veel meer.

©atharina


Beschrijving

Je loopt over de Oude Schulpweg, waarover de schelpvissers hun karren voorttrokken en langs voormalig duinbouwland. Na een infiltratieveld voor drinkwater vervolg je het Duin- en Polderpad door afwisselend binnenduinbos. Halverwege verandert het landschap abrupt. Een prachtige route slingert over hoge grasduinen en door diepe dalen naar het strand bij Egmond aan Zee.


Praktische informatie
Lengte:15 km
Beginstation: Castricum
Eindstation: Alkmaar
LAW:Hollands Kustpad
Extra informatie en wijzigingen:

Je kunt de routebeschrijving downloaden en uitprinten.
De routebeschrijving is eveneens verkrijgbaar op de stations Castricum (zaterdag vanaf 11.00 uur geopend) en Amsterdam Centraal. Je kunt per bus van Egmond aan Zee naar station Alkmaar.
Toegangsbewijs Noord-Hollands Duinreservaat.
Voor deze wandeling moet iedere wandelaar in het bezit zijn van een toegangsbewijs van het Noord-Hollands Duinreservaat. Een toegangsbewijs kost 1,50 euro en is aan het begin van de route bij een kaartautomaat te koop. Personeel van het Waterleidingbedrijf kan je verzoeken dit kaartje te tonen.

Honden:honden kort gelijnd toegestaan.

De kaart van Noord-Hollands Duinreservaat in PDF formaat.
Wandelen van station naar station in PDF formaat.
Beginstations van alle NS-wandeltochten in PDF formaat.
De routebeschrijving van Noord-Hollands Duinreservaat in PDF formaat.

1 Oude Schulpweg

De Oude Schulpweg houdt de herinnering levend aan de schelpvisserij. Vooral in de 17e en 18e eeuw werden langs het Noordzeestrand lege schalen van weekdieren ‘gevist’. De Oude Schulpweg is één van de wegen waarlangs de schelpvissers hun beladen karren moeizaam naar de achter de duinen gelegen dorpen zwoegden.

Bij Castricum werden de schelpen overgeladen op schepen en via de Schulpvaart vervoerd naar Akersloot of verder. In Akersloot werden de schelpen in kalkovens gebrand tot kalk. De kalk werd gebruikt als metselmateriaal


2 Bouwland in de duinen

Tussen de Johanna’s weg en de Bredeweg ziet u links een open terrein. Het is voormalig bouwland, dat behoorde tot de verderop gelegen boerderij de Brabantse Landbouw. Op de wallen rond het perceel staan veel meidoornstruiken. Dit zijn restanten van de meidoornhaag, die dienst deed als veekering. Vooral in de eerste helft van de 19e eeuw werden pogingen ondernomen de uitgestrekte duinvalleien geschikt te maken voor de landbouw. Erg veel succes had dit niet. De bodem bleek erg onvruchtbaar en de grondwaterstand schommelde te veel. In 1917 werd de Brabantse Landbouw als laatste duinboerderij opgeheven en zijn de terreinen aan de natuur teruggegeven.3 Begrazingsgebied De Limiet

De Limiet is een begrazingsgebied voor verschillende soorten runderen en schapen als de Scottish Highlander, Scottish Blackface en Oud Hollandse Landbokken. Door begrazing wordt de middenduinvallei opengehouden en kunnen er zandviolen en bijzondere mossen groeien. Voorheen zorgden het duinkonijn en schapen van de Brabantse Landbouw voor dit beheer, maar door de verlaging van de konijnenstand door 2 epidemieën en het verdwijnen van de landbouw dreigde het gebied te verruigen.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de vegetatie en de konijnenstand wordt bepaald waar, wanneer en welke soort grazers er rondlopen, want elke soort heeft zijn eigen manier van grazen.

4 Bezoekerscentrum De Hoep

In bezoekerscentrum De Hoep ziet u waar PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland voor staat. PWN zorgt dat er op elk moment van de dag zuiver en betrouwbaar drinkwater uit de kraan stroomt. Als natuurbeheerder is PWN verantwoordelijk voor duingebieden met grote ecologische waarde. Gebieden met rust en ruimte die jaarlijks miljoenen bezoekers trekken. In het bezoekerscentrum is een interactieve tentoonstelling ingericht over de betekenis van de duinen voor de natuur en de drinkwaterzuivering. Er zijn regelmatig wisselexposities. Voor meer informatie en activiteiten zie www.pwn.nl. Bezoekerscentrum De Hoep is het gehele jaar geopend van di t/m zo van 10-17 uur. De toegang is gratis. Honden zijn niet toegestaan.

5 Bos

Sinds de 19e eeuw is in de duinen veel bos aangeplant, aanvankelijk om de duinen vast te leggen. In 1824 probeerde koning Willem I de duinen bij Bakkum in een parkbos om te zetten en grond te ontginnen voor landbouw. In de tweede helft van de vorige eeuw werd grove den aangeplant voor de houtproductie. Deze boom bleek echter slecht bestand tegen de zeewind. In de dertiger jaren van deze eeuw probeerde men het in het kader van de werkverschaffing opnieuw, deze keer met zwarte den. Hoewel deze boom beter gedijde, bleef de productie tegenvallen. Na 1950 is geen nieuw bos meer aangeplant6 Heuvelachtige middenduinen

Vanaf de Van Oldenborghweg tot aan Egmond wandelt u door de heuvelachtige middenduinen. Het duinlandschap is schaars begroeid met grassen, mossen, korstmossen en dwergstruiken. De zeewind geeft bomen geen kans. Vrijstaande struiken zijn door de wind ‘geschoren’. In de luwte kunnen zich struwelen ontwikkelen: kruipwilg, liguster, duindoorn en kardinaalsmuts. In het vogelbroedgebied broeden onder meer patrijs, roodborsttapuit, graspieper en nachtegaal.

7 Zeedorpenlandschap

Zo’n 1,5 km voor Egmond komt u in het zeedorpenlandschap. De bewoners van de zeedorpen gebruikten hun omringende duinen. Struiken werden gekapt voor brandstof, plaggen werden gestoken voor meststof. De middenduinen kregen een kale aanblik, maar waren wel zeer soortenrijk en specifiek. Het landschap kenmerkt zich door een kleinschalig patroon van verspreid liggende, met de hand gegraven rechthoekige kuilen, die door een walletje worden omringd. Deze veldjes deden dienst als aardappelakker hooiland of weide voor de geit en als bleek- of boetveld voor netten. Enkele van de veldjes worden nu gebruikt als speelweide8 Egmond

De ontstaansgeschiedenis van Egmond heeft alles te maken met het ontstaan van de jonge duinen in de middeleeuwen. De hoge en brede duinen, die toen ontstonden, vormden voor de bewoners van de strandwallen meer landinwaarts, die van de zeevisserij leefden, een barrière. In 977 kreeg een aantal boeren van de abdij in Egmond toestemming om aan de kust een nieuw bestaan als visser op te bouwen. Zij visten met platte schepen, die vanaf het strand te water werden gelaten. Vanaf 1850 kwamen grotere schepen in de vaart en concentreerde de visvangst zich in grotere plaatsen met een haven. De visserij met scheepjes vanaf het strand ging ter ziele.

_

_

_

_

_
_

Afstand: 15 km
Soort: Natuurwandeling
Gps: -
E-mailadres: 48cadibe@gmail.com
Adres: Noord-Hollands Duinreservaat
Plaats: Egmond aan Zee
Postcode: -
Land / Provincie: / Noord-Holland