Hoorn stadswandeling

Met veel bezienswaardigheden.

deze wandeling heet stadswandeling religieuze beelden.

maar nog veel meer te zien.

mijn belevenis is in deel 1 Hoorn te lezen op mijn weblog.

zo ook deel 1 van deze wandeling hieronder met overslaan van het begin daar we niet goed uitkwamen.

de hele route is ook onderin het artikel te vinden van het weblog.

*********************************************

We lopen weer terug over de brug en gaan rechts over het smalle, groene 'kippenbruggetje'. Daarna rechts over het witte bruggetje.

(Claas Stapelshof). Dit poortje, dat nu toegang geeft tot het Claas Stapelshof, gaf vroeger toegang tot de Latijnse school in de Kruisstraat.

- Spreuk boven poort: 'Christo Duce et auspice Christo Caelo Musa Beat' ('Christus als leidsman en onder zegening van Christus brengt de muze het hemelse geluk').

Het laatste deel van de Latijnse tekst is afkomstig uit "Carmia" (IV 8.29) van de Romeinse schrijver Horatius, die uiteraard op de Latijnse school onderwezen werd. Het opschrift is een samengaan van het Christelijke en Latijnse element binnen de school.

Links van de poort zien we nog een gevelsteen:

Judith is een joodse heldin en symbool van de strijd van de joden tegen hun onderdrukking. Zij wordt doorgaans afgebeeld met in haar handen het hoofd van Holofernes, de Assyrische veldheer van Nebukadnezar die door haar onthoofd werd met zijn eigen zwaard. Het Assyrische leger had de joodse stad Betulia belegerd. Toen de inwoners op het punt stonden zich over te geven, verzon Judith, een rijke en knappe weduwe, een list om hen te redden. Ze maakte zich mooi en waagde zich met haar dienstmaagd binnen de Assyrische linies. Onder vals voorwendsel kreeg zij toegang tot de commandant, Holofernes, en stelde hem een gefingeerd plan voor om de joden te onderwerpen. Holofernes werd verliefd op haar en nodigde haar uit voor een feestmaal. Hij was van plan haar te verleiden, maar toen ze na het feest alleen waren, viel hij dronken in slaap. Judith greep snel Holofernes' zwaard en sloeg Holofernes zijn hoofd af. Haar dienstmaagd stond klaar met een zak om het hoofd in te doen. Ze liepen het kamp uit en bereikten Betulya voordat de daad ontdekt werd. De afbeelding van Judith komt het eerst voor in de middeleeuwen, als een prefiguratie van Maria die de ondeugd overwint, en wordt wel verbonden met de allegorische figuur van de nederigheid. Het bloedige verhaal van Judith was echter in de renaissance bij kunstenaars en opdrachtgevers opvallend populair. Haar overwinning maakt soms deel uit van een serie van andere, meest bijbelse vrouwen die door hun list een man overwinnen. In de kunst van de Contrareformatie drukt zij de overwinning op de zonde uit.

4. Spoorstraat
We lopen door en zien de zijgevel van het Pietershof.

Sint Petrus of Sint Pieter boven het poortje uit 1617.

Ooit was hier de hoofdingang van het klooster. Later (1572) overgenomen door de stad Hoorn en ingericht als 'Oude Mannen- en Vrouwenhuis'.

Petrus was al in Jeruzalem een vooraanstaande verdediger van het christelijke geloof. Zijn oorspronkelijke naam is Simon en hij leefde in Kafarnaum (Israël) waar hij als visser zijn brood verdiende. Samen met zijn broer Andreas werd hij door Jezus tot zijn apostelen genoemd. "En gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik Mijn kerk bouwen". Petrus wordt door Jezus benoemd tot eerste opvolger en hoofd van de Kerk. De eerste paus. Al zeer snel groeit de Kerk in Jeruzalem door de wonderwerken die Petrus door Jezus mag doen. Hij werd een vurige prediker en ondernam veel missiereizen naar Antiochië en Klein-Azië en ten slotte naar Rome ten tijde van keizer Nero. Rome was het centrum van de toenmalige wereld en Petrus wilde van hieruit het geloof in de Verrezen Christus aan de mensheid verkondigen. Nero wilde dit verhinderen en liet Petrus gevangen nemen en hem ter dood veroordelen. Petrus onderging de uitspraak gelaten en het enige wat hij vroeg, was om niet zoals zijn Heer te mogen sterven maar omgekeerd. (Hij had Jezus tijdens zijn gevangenneming driemaal verloochend). Petrus stierf in het jaar 67? In het Romeinse circus de kruisdood. (met zijn hoofd naar beneden).

Patroon van: de pausen, slagers, glazeniers, ruitenzetters, meubelmakers, horlogemakers, slotenmakers, smeden, loodgieters, pottenbakkers, metselaars, steenbakkers, nettenmakers, steenhouwers, vissers, schippers, schipbreukelingen, boetelingen, de belijders, de maagden.
Patroon tegen: diefstal, slangenbeten, hondsdolheid, koorts, bezetenheid, voetkwalen.


Zoals (bijna) alle heiligen is Petrus te herkennen aan zijn attribuut, de sleutel (van de hemelpoort).


_

_

_

_

_
_

Entrée: -
Oppervlakte: -
Soort: Dorp
Adres: -
Plaats: Hoorn
Postcode: -
Land / Provincie: / Noord-Holland